icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Przychody Eesti Energia w I kwartale wzrosły do rekordowego poziomu 283 mln euro

Przychody Eesti Energia w I kwartale wzrosły do rekordowego poziomu 283 mln euro

Przychody ze sprzedaży Eesti Energia w I kwartale br. osiągnęły rekordowy poziom 282,6 mln euro, co stanowi wzrost o 54 mln (czyli 24%) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Grupa odnotowała także wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych do 25% miksu energetycznego.

Zysk EBITDA w I kwartale 2019 r. wzrósł o 9% do 83,8 mln euro, a zysk netto spadł o 77% do 9,5 mln euro. Przychody Eesti Energia ze sprzedaży energii elektrycznej i ropy łupkowej wzrosły głównie ze względu na wzrost cen rynkowych. Według Andri Avila, dyrektora finansowego i członka zarządu Eesti Energia, zysk netto spadł głównie z dwóch powodów: - Zazwyczaj podatek dochodowy od dywidend jest odprowadzany w drugim kwartale, ale tym razem został zapłacony w pierwszym. Zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wyniosło 14,3 mln euro. Na rentowność wpłynął również prawie trzykrotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. – wyjaśnił Avila.

Średnia cena rynkowa energii elektrycznej w Estonii wzrosła w I kwartale o 14% do 48 euro za megawatogodzinę, głównie ze względu na niższy poziom wody w nordyckich zbiornikach wodnych. Wzrost cen na rynku energii elektrycznej wynikał również z wyższych cen uprawnień do emisji CO2, które znacznie wzrosły w ujęciu rocznym i miały duży wpływ na koszt produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych. Średnia cena rynkowa prawa do emisji CO2 w ujęciu kwartalnym wyniosła 22 euro za tonę.

Wzrosty produkcji i kolejne inwestycje Grupy

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła w ujęciu rok do roku, na co miały wpływ przejęcie międzynarodowego producenta energii wiatrowej Nelja Energia oraz korzystne warunki wiatrowe. Udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych i alternatywnych źródeł w łącznym wolumenie produkcji wzrósł średnio o 25% w ujęciu kwartalnym, zbliżając Grupę do realizacji strategicznego celu osiągnięcia 40% do 2022 roku.

Dzięki zwiększonej dostępności zakładów naftowych, w I kwartale Eesti Energia wyprodukowała rekordowo dużo oleju łupkowego, bo aż 125 tys. ton. Zakład naftowy wykorzystujący technologię Enefit 280 był w stanie przekroczyć zakładane cele produkcyjne, co pozwala firmie z optymizmem planować ekspansję w przemyśle naftowym.

Znaczna część inwestycji poczynionych w I kwartale, bo aż 15 mln euro, to wydatki na sieć elektroenergetyczną. Dzięki inwestycjom udział sieci odpornej na warunki atmosferyczne wzrósł do 67%, a liczba nowych umów o przyłączenie do sieci podpisanych przez Elektrilevi (spółka Eesti Energia świadcząca usługi przesyłu energii) wzrosła w tym kwartale o ponad tysiąc. Przychody z działalności dystrybucyjnej spadły z powodu obniżenia cen usług dystrybucji energii elektrycznej o 8,4% na początku roku. Dzięki obniżce stawki przez Elektrilevi, w portfelach konsumentów pozostało prawie 8 mln euro więcej.

Enefit w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego

Poza Estonią Eesti Energia obecna jest również w Polsce, na Litwie i Łotwie oraz w Szwecji i Finlandii, gdzie działa pod marką Enefit. W Polsce działalność Enefit opiera się przede wszystkim na sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego na terenie całego kraju za pośrednictwem kanału partnerskiego (oferta skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw) oraz własnego zespołu handlowego (oferta dla dużych firm). Ponadto działalność Enefit obejmuje również sektor energii odnawialnej, w tym m.in. sprzedaż instalacji fotowoltaicznej skierowaną do MŚP czy zakup energii od wytwórców źródeł odnawialnych. W 2019 r. Enefit zamierza skupić się na rozwoju polskiego rynku umów sprzedaży energii typu Corporate PPA oraz dalej poszerzać swoją ofertę w zakresie OZE.