icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Polityka prywatności


Niniejszy dokument informuje o sposobach ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „dane”) jest Enefit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000639818, NIP 5252678371, kapitał zakładowy 12 000 000 zł (dalej: „Enefit”), a w niektórych przypadkach Eesti Energia AS z siedzibą w Tallinie, jako spółka dominująca Enefit.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawy prawne Enefit do przetwarzania danych osobowych można podzielić na dwie grupy: uzasadniony interes Enefit i Państwa zgoda. Odpowiednio do podstaw prawnych podzieliliśmy cele przetwarzania Państwa danych osobowych.

Uzasadniony interes

Uzasadniony interes oznacza, że chcemy wykorzystywać dane osobowe przede wszystkim w celu poprawy jakości naszych usług i ich rozwoju. Ponadto będziemy mogli tworzyć statystyki niezbędne do podejmowania właściwych decyzji biznesowych. W oparciu o uzasadniony interes będziemy także przetwarzać Państwa dane dla potrzeb dokonania analizy marketingowej.

Poniższy przegląd dotyczący przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu nie jest wyczerpujący. W przypadku uzasadnionej konieczności i w rozsądnym zakresie możemy przetwarzać dane na podstawie uzasadnionego interesu również w innych celach, pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa.

Cele związane z wykorzystywaniem danych na podstawie uzasadnionego interesu to ogólne działania marketingowe, ogólne profilowanie grup klientów, bezpieczeństwo danych, zarządzanie zapytaniami ofertowymi, wymiana danych wewnątrz grupy kapitałowej Eesti Energia AS (dalej: „Grupa Enefit”), rozwijanie produktów i usług Grupy Enefit.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Przede wszystkim prosimy o zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celu możliwości bezpośredniego kontaktu i przedstawienia informacji handlowych i materiałów reklamowych Enefit.

Chcielibyśmy za Państwa zgodą wykorzystywać dane w celu tworzenia ofert marketingowych i doboru odpowiednich kanałów marketingowych, tworzenia segmentacji klientów oraz przekazywania danych do przetwarzania spółkom z Grupy Enefit oraz upoważnionym podmiotom przetwarzającym, którzy będą przetwarzali te dane zgodnie z celami określonymi przez Enefit.

Zawsze mogą Państwo odmówić wyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych, przesyłając odpowiedni sprzeciw do Enefit. Wycofanie zgody nie może mieć mocy wstecznej.

Czym jest profilowanie marketingowe i w jaki sposób z niego korzystamy?

W przypadku Enefit profilowanie do celów marketingowych oznacza przetwarzanie danych, w ramach którego przetwarzamy dane za pomocą technologii przetwarzania danych, przy użyciu różnych metod analizy statystycznej, matematycznej lub predykcyjnej w celu tworzenia różnych powiązań, prawdopodobieństw, korelacji, wzorców, modeli, profili marketingowych itp. W wyniku powyższego możemy przewidzieć lub wywieźć Państwa oczekiwania, preferencje i potrzeby dotyczące konsumpcji oferowanych przez nas towarów i usług. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych marketingowych powiązanych z Państwem, w tym dokonywania analizy profilu w celach marketingowych, powiadamiając o tym Enefit.

Czy oprócz Enefit osoby trzecie mogą przetwarzać Państwa dane?

Spółki z Grupy Enefit mogą uzyskać dostęp do Państwa danych celem podejmowania decyzji dotyczących zarządzania i administracji spółką.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, które określiliśmy powyżej lub do momentu wymaganego przez prawo, a w przypadku marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Enefit:

  • prawo dostępu do danych i informacji o celach przetwarzania danych i warunkach przechowywania danych,
  • prawo do sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub uległy zmianie,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Państwa danych?

Wdrażamy niezbędne organizacyjne i informatyczne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić integralność, dostępność i poufność danych. Środki te obejmują ochronę pracowników, informacji, infrastruktury informatycznej, sieci wewnętrznych i publicznych, a także budynków biurowych i urządzeń technicznych. Celem działań w zakresie bezpieczeństwa informacji jest stosowanie odpowiedniego poziomu ochrony informacji, minimalizowanie ryzyka i zapobieganie zagrożeniom.

W jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z Enefit?

W sprawach ochrony danych osobowych można się z nami kontaktować:

a) za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@enefit.pl lub

b) kierując tradycyjną korespondencję na adres: Enefit Sp. z o. o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.

Polityka stosowania plików cookies

Serwis www.enefit.pl wykorzystuje technologię plików cookies.

Poprzez pliki cookies (po polsku tzw. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do zoptymalizowanego korzystania ze strony internetowej. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika, dostosować stronę internetową do preferencji użytkownika oraz odpowiednio ją wyświetlić.

Cookies używane są także w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem, ulepszaniu jego struktury i zawartości.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkowników. Użytkownik może zmienić ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu.

Serwis nie wykorzystuje mechanizmu cookies celem uzyskiwania jakichkolwiek informacji osobowych użytkowników lub celem śledzenia ich aktywności poza serwisem.

Nasze witryny mogą natomiast zawierać linki do stron internetowych, produktów i usług osób trzecich, a także do rozszerzeń mediów społecznościowych (np. wtyczki Facebooka, Google Analytics) w celach marketingowych i statystycznych. Usługi lub aplikacje osób trzecich znajdujące się na naszych stronach podlegają zasadom ochrony prywatności osób trzecich. Zalecamy zapoznanie się z praktykami ochrony danych osobowych dotyczącymi takich osób.