icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Energia elektryczna

Wybierz najlepsze rozwiązania energetyczne dla Twojej firmy!

FIX

Produkt dostarczany po stałej cenie

Więcej informacji »

KLIK

Produkt dostarczany po cenie ustalanej transzami

Więcej informacji »

SPOT

Produkt dostarczany po zmiennej cenie

Więcej informacji »

Umowa typu PPA

Zakup energii ze źródeł odnawialnych

Więcej informacji »

Umowa typu Corporate PPA

Zakup energii ze źródeł odnawialnych oraz dostawa do odbiorcy biznesowego

Więcej informacji »


Co to jest oferta FIX?

Nasi klienci mają możliwość ustalenia stałej ceny energii elektrycznej, która nie zmieni się przez cały okres obowiązywania umowy. W takim przypadku ostateczna cena zależy od historycznego i planowanego profilu zużycia energii elektrycznej przez daną firmę oraz określonej długości umowy.

Do kogo skierowana jest oferta FIX?

Stała cena jest optymalnym rozwiązaniem dla klientów:

 • Dla których najważniejsze jest precyzyjne, długoterminowe planowanie finansowe
 • Którzy nie chcą podejmować ryzyka wiążącego się z wahaniami cen na rynku energii
 • Którzy chcą zawrzeć umowę na dłuższy okres i zaoszczędzić czas potrzebny do jej późniejszego przedłużenia
Zamów ofertę

Co to jest oferta SPOT?

Niniejsze rozwiązanie pozwala na zakup energii elektrycznej na giełdzie energii korzystając z partnerstwa z Enefit. Ceny produktu oparte są na hurtowych zmiennych cenach notowanych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Jako że ceny produkcji energii elektrycznej opierają się na wielu różnych zmiennych, ceny na rynku SPOT zmieniają się każdego dnia.

Do kogo skierowana jest oferta SPOT?

Jest to rozwiązanie optymalne dla klientów:

 • Którzy chcą uczestniczyć w dynamicznym rynku transakcji natychmiastowych
 • U których zużycie energii elektrycznej jest stabilne
 • U których zużycie energii wzrasta poza okresem szczytowym
Zamów ofertę

Co to jest produkt KLIK?

KLIK czyli zakupy w transzach. Jest to rozwiązanie optymalne dla Klientów, którzy preferują zakup energii elektrycznej w oparciu o aktualną sytuację rynkową. Rozwiązanie to pozwala na zakup bezpośrednio na giełdzie korzystając z doradztwa indywidualnych opiekunów z Enefit. Ceny produktu oparte są na notowaniach Rynku Terminowego Towarowego na TGE.

Zalety produktu KLIK:

 • Cena energii zostaje ustalona indywidualnie na podstawie zamówienia klienta, tzw. kliknięcia
 • Kliknięcia mogą dotyczyć zakupów poszczególnych kwartałów lub całego roku
Zamów ofertę

Co to jest umowa PPA?

Współpraca z wytwórcami w zakresie odkupu energii elektrycznej ze źródła w modelu PPA realizowana jest na podstawie umowy między Enefit a operatorem jednostki wytwórczej istniejącej lub planowanej do uruchomienia. Umowa dotycząca odbioru energii najczęściej przyjmuje charakter kontraktu krótkoterminowego lub średnioterminowego, a warunki komercyjne negocjowane są z uwzględnieniem warunków rynkowych.

Zalety produktu PPA:

 • Pozwala zabezpieczyć stałą cenę (Fix) lub korzystać z bieżących cen na giełdzie (Spot)
 • Dla źródeł z wygraną aukcją pozwala zabezpieczyć poziom premii uwzględnianej w rozliczeniach z Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej – OZE
Zamów ofertę

Co to jest umowa Corporate PPA?

W ramach umowy firma będąca odbiorcą zawiera długoterminową umowę zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy z konkretnego źródła odnawialnego. Skala umowy – zazwyczaj 10-15 lat – zapewnia wytwórcy podstawę do finansowania inwestycji, a odbiorcy – zabezpieczenie dostawy energii w długim okresie i po korzystnej cenie. W umowach Corporate PPA Enefit pełni rolę integratora, który jako spółka obrotu posiada odpowiednie kompetencje, by zapewnić wszelkie usługi niezbędne do poprawnego działania takiego rozwiązania.

Zalety produktu Corporate PPA

 • Daje korzyści wszystkim stronom,
 • Pozwala na dalszy rozwój energetyki odnawialnej,
 • Zapewnia gwarancję pochodzenia energii z OZE.
Zamów ofertę


Zielona energia


Zielona energia pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych.

Energia z Gwarancją Pochodzenia

Energia odnawialna to energia wytwarzana z wiatru, wody, słońca, źródeł geotermalnych oraz biogazu z zakładów przekształcania odpadów i oczyszczalni ścieków. Jej pochodzenie jest udokumentowane poprzez odpowiednie Gwarancje Pochodzenia wydawane przez Prezesa URE.

To produkt dla klientów:

 • Którzy cenią sobie ochronę środowiska naturalnego
 • Którym zależy na proekologicznym wizerunku firmy
 • Korzystających z dowolnego produktu, np. Stała cena, Cena Spot, Klik

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej na Enefit jest prosta i szybka


1

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania oferty

2

Podpisanie umowy z Enefit – Enefit przeprowadza proces zmiany sprzedawcy w imieniu klienta

3

Rozpoczęcie świadczenia dostaw przez Enefit

4

Faktura za energię czynną od EnefitWspółpraca z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest odpowiedzialny za dystrybucję energii do odbiorców, zarządzanie procesem zmiany sprzedawcy oraz dostarczenie danych pomiarowych klienta. Dane te stanowią dla sprzedawcy podstawę do fakturowania i obliczania rozliczeniowej ceny energii. OSD wystawia klientom faktury za usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie zawartych umów dystrybucyjnych. Listę OSD, z którymi Enefit ma zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne można pobrać poniżej:

Lista OSD (PDF)