icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia podsumowuje rok 2018 z zyskiem netto w wysokości 106 mln euro

Eesti Energia podsumowuje rok 2018 z zyskiem netto w wysokości 106 mln euro

W 2018 r. estoński koncern energetyczny Eesti Energia, do którego należy działający w Polsce Enefit, wypracował 106 mln euro zysku netto (wzrost o 5% r/r). Przychody ze sprzedaży wzrosły o 16% r/r, osiągając poziom 875 mln euro. Wzrost wyników to głównie rezultat wyższych cen rynkowych energii elektrycznej i paliw płynnych oraz większego wolumenu sprzedaży energii wytworzonej z łupków bitumicznych. W Polsce Enefit zakończył 2018 r. z wolumenem obrotu 1190 GWh energii elektrycznej (sprzedaż energii oraz zakup z OZE) i portfolio blisko 250 klientów korporacyjnych.

Według Andri Avila, dyrektora finansowego Eesti Energia, wynik można uznać za satysfakcjonujący.– Choć cały rok, pod względem wyników finansowych, można zaliczyć do udanych, pozytywny wpływ na ostateczny rezultat miał czwarty kwartał, w którym przychody ze sprzedaży wyniosły 261 mln euro przy zysku netto w wysokości 40 mln euro – powiedział Andri Avila.

Na wzrost przychodów i zysku netto wpłynęły przede wszystkim rosnące ceny rynkowe ropy i energii elektrycznej, a także wzrost wydobycia ropy łupkowej. Cena rynkowa energii elektrycznej wzrosła o 42% w ciągu roku w obszarze cenowym Nord Pool Estonia.

– Wzrost ceny rynkowej energii elektrycznej wynika głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, w drugiej połowie 2018 r. skandynawskie zasoby elektrowni wodnych spadły znacznie poniżej średniej, co doprowadziło do wzrostu cen energii elektrycznej w krajach bałtyckich, a także w Skandynawii. Drugim ważnym powodem wyższej ceny był trzykrotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, w porównaniu do średniego poziomu z 2017 r. Ponieważ energia elektryczna w Europie nadal jest produkowana głównie z paliw kopalnych, wyższa cena CO2 spowodowała znaczny wzrost cen na rynku energii elektrycznej – wyjaśnił Avila.

W 2018 r. sprzedaż energii elektrycznej przez Eesti Energia wyniosła 9,2 TWh, pozostając na poziomie z 2017 r. W związku ze wzrostem ceny rynkowej i poprawą niezawodności zakładów naftowych, Eesti Energia sprzedała w zeszłym roku 393 tys. ton ropy łupkowej – o 6% więcej niż w 2017 roku. Produkcja ropy łupkowej osiągnęła rekordowy poziom 411 tysięcy ton.

W 2018 r. rozpoczęto sprzedaż energii elektrycznej i usług energetycznych w Finlandii i Szwecji, gdzie obecnie priorytetem jest powiększanie portfela klientów. Eesti Energia sprzedaje energię i oferuje rozwiązania na sześciu rynkach: w Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Finlandii i Szwecji.

Działalność Eesti Energia w Polsce

W ubiegłym roku Enefit sprzedał w Polsce 736 GWh energii elektrycznej i 91 GWh gazu ziemnego. Oferta firmy kierowana jest zarówno do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jak również największych odbiorców przemysłowych. Enefit oferuje także usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku spółka zakontraktowała łącznie 454 GWh. Umowy podpisano z farmami wiatrowymi, biogazowniami i farmami fotowoltaicznymi, o łącznej mocy wytwórczej 136 MW.

Jednym z kierunków rozwoju Enefit na 2019 rok będzie działalność na rynku tzw. umów Corporate PPA. W ramach takiej umowy firma będąca odbiorcą zawiera długoterminową umowę zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy z konkretnego źródła odnawialnego. Skala umowy zapewnia wytwórcy podstawę do finansowania inwestycji, a odbiorca zabezpiecza sobie dostawy energii w długim okresie, po korzystnej cenie. W umowach Corporate PPA Enefit będzie pełnił rolę integratora, który jako spółka obrotu posiada odpowiednie kompetencje, by zapewnić wszelkie usługi, niezbędne do poprawnego działania takiego rozwiązania.