Enefit - największa firma energetyczna w krajach bałtyckich

Kupując energię od Enefit zyskujesz:

 • niższe rachunki
 • elastyczne warunki umowy
 • najlepsze rozwiązania energetyczne dla swojej firmy

Nasze rozwiązania w zakresie dostaw energii

Posiadamy szeroki zakres rozwiązań energetycznych dla biznesu. Nasze rozwiązania w dziedzinie zakupu energii pozwalają dokonać wyboru pomiędzy stałą ceną a bardziej dynamicznymi rozwiązaniami.

Naszym klientom oferujemy elastyczne okresy obowiązywania umów. Przedstawiciel Enefit skontaktuje się z Państwem i pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie dla Państwa firmy.

FIX

Produkt dostarczany po stałej cenie

Nasi klienci mają możliwość ustalenia stałej ceny energii elektrycznej, która nie zmieni się przez cały okres obowiązywania umowy. W takim przypadku ostateczna cena zależy od historycznego i planowanego profilu zużycia energii elektrycznej przez daną firmę oraz określonej długości umowy. Stała cena jest optymalnym rozwiązaniem dla klientów:

 • dla których najważniejsze jest precyzyjne, długoterminowe planowanie finansowe
 • którzy nie chcą podejmować ryzyka wiążącego się z wahaniami cen na rynku energii
 • którzy chcą zawrzeć umowę na dłuższy okres i zaoszczędzić czas potrzebny do jej późniejszego przedłużenia

FIX GAZ

Produkt dostarczany po stałej cenie

Nasi klienci mają możliwość ustalenia stałej ceny gazu, która nie zmieni się przez cały okres obowiązywania umowy. W takim przypadku ostateczna cena zależy od historycznego i planowanego profilu zużycia paliwa gazowego przez daną firmę oraz określonej długości umowy. Stała cena jest optymalnym rozwiązaniem dla klientów:

 • dla których najważniejsze jest precyzyjne, długoterminowe planowanie finansowe w firmie
 • którzy chcą zawrzeć umowę na dłuższy okres i zaoszczędzić czas potrzebny do jej późniejszego przedłużenia

O Enefit

Spółka Enefit to profesjonalny partner dla klientów biznesowych w zakresie zakupu energii. Enefit jest spółką zależną Eesti Energia – największego producenta energii w krajach bałtyckich. Eesti Energia jest pionowo zintegrowaną grupą z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem. Naszym klientom oferujemy gwarancję długoterminowej stabilności i strategie zakupu redukujące ryzyko w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem na rynkach energii elektrycznej Nord Pool.

Rynek energii elektrycznej

 1. Elektrownia
 2. Giełda energii
 3. Enefit – sprzedawca
 4. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 5. Lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego
 6. Klient – odbiorca energii

Europejski rynek energii elektrycznej zaprojektowano w taki sposób, aby dopuszczał możliwość konkurowania, dając klientom możliwość wyboru najlepszego produktu oraz najwyższej jakości obsługi. W Polsce rynek dla klientów biznesowych otwierał się systematycznie. Pełne otwarcie nastąpiło 1 lipca 2007 r.

Sprzedawcy energii elektrycznej do dostarczenia swoich produktów, korzystają z naturalnie zmonopolizowanych sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Głównym miejscem hurtowego obrotu energią elektryczną jest Towarowa Giełda Energii. Do zabezpieczenia zużycia energii elektrycznej przez poszczególnych klientów zawierane są również dwustronne umowy z krajowymi producentami. Najważniejszą przewagą konkurencyjną tego rynku jest profesjonalizm i siła finansowa. Obydwie te cechy charakteryzują też Enefit.

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD) są odpowiedzialni za dystrybucję energii do odbiorców, zarządzanie procesem zmiany sprzedawcy oraz dostarczenie danych pomiarowych klienta. Dane te stanowią dla sprzedawcy podstawę do fakturowania i obliczania rozliczeniowej ceny energii. OSD wystawia klientom faktury za usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie zawartych umów dystrybucyjnych.

Lista OSD, z którymi Enefit ma zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne:

 • Arcelormittal Poland S.A.
 • DOZAMEL Sp. z o. o.
 • ELCO Energy Sp. z o.o.
 • ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Energit Sp. z o.o.
 • ENERGA-OPERATOR S.A.
 • Energia Euro Park Sp. z o. o.
 • Energoserwis Kleszczów Sp z o. o.
 • ERGO ENERGY Sp. z o. o.
 • ESV Wisłosan Sp. z o.o.
 • ESV3 Sp. z o.o.
 • ESV4 Sp. z o.o.
 • ESV5 Sp. z o.o.
 • ESV6 Sp. z o.o.
 • ESV7 Sp. z o.o.
 • ESV8 Sp. z o.o.
 • ESV9 Sp. z o.o.
 • FENICE Poland Sp. z o. o.
 • Green Lights Sp. z o.o.
 • Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o.
 • Green Lights Holding Sp. z o.o.
 • Grupa Energia GE Sp. z o.o. Sp. K.
 • Grupa Energia Obrót GE Sp. z o.o. Sp. K.
 • innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Klepierre Pologne Sp. z o. o.
 • Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o.
 • OEE Sp. z o.o.
 • PAL Sp. z o.o.
 • PAL1 Sp. z o.o.
 • PGE Dystrybucja S.A.
 • PKP Energetyka S.A.
 • Plus Energia Sp. z o.o.
 • POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 • Power 21 Sp. z o.o.
 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.
 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
 • Zakład Usług Technicznych Mega Sp. z o.o.
 • ZEM Łabędy Sp. z o.o.
 1. Podpisanie umowy sprzedaży z Enefit – na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Enefit przeprowadza proces zmiany sprzedawcy w imieniu klienta
 2. Wypowiedzenie obecnej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy konieczna może być modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego, która w zależności od grupy taryfowej dokonywana jest na koszt OSD lub klienta.
 3. Zawarcie umowy dystrybucyjnej – w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy
 4. Zgłoszenie umowy sprzedaży do właściwego OSD
 5. Odczyt licznika w celu dokonania końcowego rozliczenia z dotychczasowym sprzedawcą
 6. Pierwsza faktura od Enefit

Rynek gazu ziemnego

 1. Transakcie bilateralne
 2. Towarowa Giełda Energii
 3. Enefit – sprzedawca
 4. Operator Systemu Przesyłowego
 5. Operator Systemu Dystrybucyjnego
 6. Klient – odbiorca paliwa gazowego

Rynek gazu zaprojektowano w taki sposób, aby dopuszczał możliwość konkurowania, dając klientom możliwość wyboru najlepszego produktu oraz najwyższej jakości obsługi. Sprzedawcy gazu ziemnego do dostarczenia swoich produktów, korzystają z sieci przesyłu (OSP) i dystrybucji (PSG). Głównym miejscem hurtowego obrotu gazem jest Towarowa Giełda Energii. Do zabezpieczenia zużycia paliwa gazowego przez poszczególnych klientów zawierane są również dwustronne umowy ze spółkami zajmującymi się hurtowym obrotem gazem.

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest odpowiedzialny za dystrybucję gazu do odbiorców, zarządzanie procesem zmiany sprzedawcy oraz dostarczenie danych pomiarowych klienta. Dane te stanowią dla sprzedawcy podstawę do rozliczenia za świadczone usługi kompleksowe – czyli dostarczone paliwo gazowe oraz usługę dystrybucji.

 1. Podpisanie umowy kompleksowej z Enefit – na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Enefit przeprowadza proces zmiany sprzedawcy w imieniu klienta
 2. Wypowiedzenie obecnej umowy klienta
 3. Zgłoszenie umowy sprzedaży do OSD
 4. Odczyt licznika w celu dokonania końcowego rozliczenia z dotychczasowym sprzedawcą
 5. Faktura kompleksowa od Enefit

Skontaktuj się z nami

Enefit dysponuje zespołem profesjonalistów gotowych przeanalizować Państwa zużycie energii i zaoferować optymalne rozwiązanie. Działamy elastycznie i szybko podejmujemy decyzje.

Zarząd:

Maciej Kowalski

Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Jako Dyrektor Zarządzający odpowiada za bieżącą działalność Enefit w Polsce. Wcześniej zajmował się obrotem energią elektryczną zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym w segmencie klientów biznesowych. Związany z rynkiem energii od 18 lat.

Marcin Ptaszyński

Członek Zarządu

Jako Członek Zarządu odpowiada za współpracę z OZE, agencyjny kanał sprzedaży, IT oraz obsługę posprzedażową. Posiada 12 letnie doświadczenie w spółkach obrotu na rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej związane ze sprzedażą i transakcjami niestandardowymi.

Zespół dedykowany dla Klientów z grupy Dużych Przedsiębiorstw:

Mariusz Matuliński

Business Channel Manager
mariusz.matulinski­@enefit.pl
tel. +48 730 830 699

Witold Bondar

Key Account Manager
witold.bondar­@enefit.pl
tel. +48 730 733 520

Daniel Zrobek

Key Account Manager
daniel.zrobek­@enefit.pl
tel. +48 730 830 399

Zespół dedykowany dla Klientów z grupy Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

Emilia Kornafel

Agent Coordinator
emilia.kornafel­@enefit.pl
tel. +48 22 308 11 20

Łukasz Stopa

Agent Coordinator
lukasz.stopa­@enefit.pl
tel. +48 22 299 44 30

Zespół dedykowany do Projektów OZE i Origination:

Łukasz Dylik

Project Manager ds. OZE
lukasz.dylik@enefit.pl
tel. +48 730 830 422

Zespół dedykowany do usług energetycznych:

Przemysław Pidek

Energy Services Manager
przemyslaw.pidek@enefit.pl
tel. +48 532 742 593

Kontakt dla mediów:

Bartosz Sroka

Grayling Poland
bartosz.sroka­@grayling.com
tel. +48 607 104 289