icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Usługi oświetleniowe dedykowane samorządom terytorialnym

Oświetlenie odgrywa ważną rolę w przestrzeni publicznej – na ulicach, w parkach, skwerach i w innych miejscach. Właściwe doświetlenie przestrzeni jest ważne dla lokalnej społeczności. Obszar z nowoczesnym oświetleniem jest, atrakcyjny, wydajny energetycznie, bezpieczniejszy i bardziej dostępny.

Nowe rozwiązanie: Oświetlenie bezpośrednio z sieci energetycznej

Nowe rozwiązanie: Oświetlenie bezpośrednio z sieci energetycznej

Na osiedlach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, oświetlenie można podłączyć bezpośrednio do nich. Upraszcza to proces instalacji oświetlenia i wymaga znacznie mniejszych nakładów inwestycyjnych.

Projektujemy rozwiązania oświetlenia ulicznego dostosowane do wymagań przestrzeni publicznych i drogowych.

Instalujemy nowoczesne oprawy LED oraz system sterowania, który w przyszłości pozwoli na szersze wykorzystanie infrastruktury oświetlenia ulicznego. Zróżnicowane rodzaje czujników (np. światła, ruchu, otoczenia) mogą zostać włączone do nowej instalacji w trakcie projektowania lub na późniejszym etapie.

Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego

Modernizujemy lub projektujemy nowoczesną infrastrukturę oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw LED oraz zintegrowanego systemu sterowania. Gwarantujemy sprawność oświetlenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Inteligentny system sterowania oświetleniem, oparty na innowacyjnej technologii, umożliwia szersze wykorzystanie infrastruktury oświetlenia ulicznego. Każdy projekt przygotowywany jest na podstawie konkretnych potrzeb klienta – w ten sposób zapewniamy rozwiązania, które najlepiej odpowiadają na kolejne inwestycje pojawiające się w regionie.

Korzyści płynące z kompleksowego rozwiązania oświetleniowego



Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przechodniów wzrasta, gdy są lepiej widoczni. Dobrze oświetlone przystanki ułatwiają korzystanie z komunikacji miejskiej.

Oszczędność

Nowoczesne oprawy i system sterowania zapewniają niższe zużycie energii oraz regulują natężenie światła, w zależności od potrzeb w danej sytuacji.

Atrakcyjne otoczenie

Oświetlone ulice zwiększają atrakcyjność otoczenia i podnoszą bezpieczeństwo użytkowników.

Korzyści

Oświetlenie uliczne zapewnia kilka ważnych korzyści, na przykład do ładowania pojazdów elektrycznych.

Wybierz najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla swojego regionu

Oferujemy dwa sposoby instalacji lub modernizacji oświetlenia


Usługa oświetlenia ulicznego


Rozwiązanie z pełną obsługą i miesięcznymi płatnościami

Okres obowiązywania umowy
10 lat

Inwestycja początkowa
Enefit pokrywa koszt inwestycji początkowej, a klient ma stałą miesięczną opłatę przez cały okres trwania umowy

Opłata miesięczna obejmuje:

  • podłączenie
  • projekt instalacji
  • wykonanie i zarządzanie instalacją
  • koszty zużycia energii przez cały okres trwania umowy

Gwarantujemy właściwe funkcjonowanie oświetlenia w okresie trwania umowy, tzn. w przypadku ewentualnych awarii pokrywamy koszt serwisu.

Instalacja i zarządzanie oświetleniem ulicznym dedykowane samorządom terytorialnym


Rozwiązanie "pod klucz", właściwe dla jednostek gotowych do inwestycji

Okres obowiązywania umowy
5 lat

Inwestycja początkowa
obejmuje podłączenie, projekt instalacji i jej wykonanie

Usługa zarządzania obejmuje:

  • zarządzanie instalacją
  • koszty zużycia energii przez cały okres trwania umowy

Gwarantujemy właściwe funkcjonowanie oświetlenia w okresie trwania umowy, tzn. w przypadku ewentualnych awarii pokrywamy koszt serwisu.

5 kroków do nowoczesnego i ekonomicznego oświetlenia ulicznego


1

Planowanie

Analizujemy i identyfikujemy potrzeby oświetleniowe lokalizacji

2

Podpisanie umowy

Składamy ofertę i zawieramy umowę

3

Instalacja

Dostarczamy i instalujemy elementy oświetlenia

4

Oświetlenie

Poprawiamy bezpieczeństwo w okolicy, dzięki czemu zwiększa się jakość życia

5

Konserwacja

Zarządzamy instalacją i serwisujemy ją przez cały okres trwania umowy


Zrealizowane projekty


Ulica Lukussepa w Estonii

Ulica w Saku w Estonii była słabo oświetlona w nocy. Zainstalowaliśmy na niej innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe – oprawy przymocowane do istniejących już słupów sieci elektroenergetycznej. Pozwoliło to na redukcję kosztów inwestycji i usprawniło instalację (bez konieczności wykonywania prac ziemnych).

Wyspa Ruhnu w Estonii

Zainstalowaliśmy 26 zdalnie sterowanych lamp ulicznych LED przy głównej ulicy wyspy Ruhnu. Oprawy zostały w większości przymocowane do istniejących już drewnianych słupów sieci elektroenergetycznej. Innowacyjne rozwiązanie pozwala oświetlić dwa razy więcej dróg przy tym samym koszcie stałym! Mieszkańcy wyspy mogą teraz bezpieczniej poruszać się po zmroku.

Miasto Tartu w Estonii

Współpracujemy z miastem Tartu i pomagamy w zarządzaniu oświetleniem ulicznym. Wymieniliśmy zawartość istniejących opraw i zainstalowaliśmy nowoczesne diody LED. Ulice są jaśniejsze, ruch w mieście jest bezpieczniejszy, a nowe lampy są o około 30% bardziej energooszczędne w stosunku do poprzednich.

Miasto Taurage na Litwie

Zainstalowaliśmy 3 595 nowych inteligentnych lamp ulicznych LED na ulicach miasta Tauragė na Litwie. W rezultacie miasto oszczędza rocznie blisko €120 000 na kosztach energii elektrycznej – ponad 50% oszczędności w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami.