icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Wartość inwestycji Eesti Energia wzrosła do blisko pół miliarda euro w 2022 r.

Skorygowany zysk netto Eesti Energia, estońskiej państwowej grupy energetycznej, wyniósł w 2022 roku 128 mln euro, prawie trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym. To pozwoliło grupie na rekordowo wysokie inwestycje, których wartość w 2022 roku osiągnęła blisko pół miliarda euro, z czego większość została przeznaczona na rozwój odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku Eesti Energia systematycznie zwiększała swój portfel klientów na wszystkich rynkach, na których grupa prowadzi działalność – w tym w Polsce, gdzie liczba klientów wzrosła aż o 89%.

W 2022 r. Eesti Energia zainwestowała 447 mln euro, najwięcej w historii grupy, i aż o 200 milionów euro więcej niż w 2021 r. Znaczna część tych środków została przeznaczona na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych, podnoszenie niezawodności linii dystrybucyjnych w Estonii i podłączanie mikro-producentów do sieci.

Dynamiczny wzrost na rynkach bałtyckich umożliwia nam inwestowanie rekordowych kwot w dalszy rozwój. Systematycznie zwiększamy portfolio naszych klientów, a także wolumeny produkowanej energii – komentuje Andri Avila, członek zarządu i dyrektor finansowy Eesti Energia.

Nakłady inwestycyjne zwiększył także Enefit Green, jeden z wiodących producentów energii odnawialnej w regionie. W raportowanym roku spółka zainwestowała 161 milionów euro, czyli czterokrotnie więcej niż w 2021 r. – Jednocześnie podjęliśmy kolejne sześć decyzji dotyczących inwestycji za pół miliarda euro, które w przyszłości pozwolą nam rozwinąć trzy lądowe farmy wiatrowe i trzy fotowoltaiczne. Pozwoli nam to produkować bardziej przystępną cenowo i przyjazną środowisku energię elektryczną. Pod koniec zeszłego roku Enefit Green budował sześć farm wiatrowych o łącznej mocy 546 MW energii i cztery farmy fotowoltaiczne, o mocy sięgającej 50 MW – dodaje Andri Avila.

Ponad 100 tys. nowych klientów

W 2022 roku o ponad jedną piątą wzrosła liczba klientów grupy w krajach bałtyckich, Finlandii i Polsce, do rekordowych 605 tysięcy. Największy udział w tym przyroście miało czterokrotne zwiększenie liczby klientów na Litwie. Liczba ta wzrosła również na pozostałych rynkach, na których grupa prowadzi działalność - na Łotwie o 71%, w Polsce o 89%, a w Finlandii o 24%.

W dobie kryzysu energetycznego, rosnąca liczba i satysfakcja naszych klientów są dla nas niezwykle ważnymi wskaźnikami, które pokazują, że pomimo trudności na światowych rynkach energetycznych, Enefit oferuje skuteczne rozwiązania – wskazuje Andri Avila.

Większość energii elektrycznej Eesti Energia sprzedała poza Estonią: w Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Polsce. Grupa zajmuje obecnie drugie miejsce pod względem udziałów w rynkach na Łotwie i Litwie.

Przychody Eesti Energia ze sprzedaży wzrosły w 2022 roku o 69% i wyniosły 2,2 mld euro, a 56% tego zysku pochodziło ze sprzedaży na rynkach poza Estonią.

Działalność Eesti Energia w Polsce

Od 2016 roku w Polsce działa Enefit, należący do grupy Eesti Energia. Rok 2022 był rekordowy dla spółki pod względem kontraktacji. Najwyższe wyniki firma odnotowała w zakresie sprzedaży energii elektrycznej - wysoki wzrost dotyczył wszystkich kanałów, tj. dużych przedsiębiorstw (+140 proc.), agencyjnym (+90 proc.) i MŚP (+132 proc.). Na polskim rynku firma współpracuje z ponad 3000 klientami biznesowymi, oferując im inteligentne rozwiązania energetyczne i wpierając ich w dążeniu do neutralności emisyjnej.

Enefit konsekwentnie działa na rzecz rozwoju OZE w Polsce, m.in. oferując swoim klientom kontrakt Corporate Power Purchase Agreement (CPPA). Corporate PPA przyszłościowe rozwiązanie, które pozwala na dalszy rozwój energetyki odnawialnej, jednocześnie generując korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Przedsiębiorcy zyskują dostęp do zielonej energii w dobrej cenie i z gwarancją pochodzenia, natomiast deweloper ma zapewnione bezpieczeństwo odbioru oraz długoterminowy kontrakt na finansowanie źródła. Więcej o tej formie umowy prezes Zarządu Enefit Polska, Maciej Kowalski opowie 22 marca w trakcie najbliższej edycji Re-Source Poland.

Wyniki Eesti Energia w 2022 r.

Znormalizowana EBITDA grupy, z wyłączeniem skutków zmian wartości długoterminowych umów na zakup energii, wyniosła w 2022 roku 333 mln euro i wzrosła o 37% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Znormalizowany zysk netto Eesti Energia wyniósł 128,3 mln euro i był ponad trzykrotnie wyższy niż w ubiegłym roku.

2021 2022
Przychody ze sprzedaży mln EUR 1 313,0 2 218,2
*EBITDA mln EUR 243,0 333,0
Inwestycje mln EUR 253,3 447,4
w tym inwestycje w rozwój energii odnawialnej mln EUR 42,4 161,2
*Zysk netto mln EUR 36,9 128,3

*Normalizacja wyników, która nie obejmuje aktualizacji wyceny instrumentów pochodnych


Więcej o grupie Eesti Energia

Ambicją Grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia 4 555 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2021 roku wyniosły 1,31 mld EUR.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, LinkedIn, Facebook