icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

PSNM i Enefit w Polsce: do 2035 r. na Śląsku pojawi się blisko 15 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych

  • Na koniec 2023 r. w województwie śląskim funkcjonowało 748 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, co stanowi aż 13 proc. ogólnopolskiej sieci. Prognozy wskazują, że do 2035 r. liczba ta może wzrosnąć prawie dwudziestokrotnie – do niemal 15 tys.
  • W 2023 r. na Śląsku było zarejestrowanych łącznie 5417 w pełni elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych (BEV).
  • Oznacza to, że już teraz co dziesiąte całkowicie elektryczne auto w Polsce jest zarejestrowane w województwie śląskim. Do końca 2035 r. ich liczba może wrosnąć nawet do blisko 200 tys.
  • Dane pochodzą z raportu „Elektromobilność na Śląsku. Stan obecny i perspektywy rozwoju” przygotowanego przez Polskie Stowarzyszanie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Enefit w Polsce.

Śląsk jest jednym z wiodących regionów Polski pod względem rozwoju elektromobilności. Na koniec grudnia 2023 r. w województwie śląskim było zarejestrowanych łącznie 5417 całkowicie elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych (BEV), co pokazuje dynamiczny wzrost w porównaniu z 2015 r., kiedy po Śląsku jeździło jedynie 15 pojazdów tego typu. Według prognoz zawartych w raporcie, w samym 2024 r. liczba BEV w analizowanym województwie zwiększy się do niemal 8600 aut, a więc o 59 proc. w skali roku. Jeszcze większe wzrosty – rocznie sięgające nawet 84 proc. – przewidywane są na lata 2025-2027. Rok 2035 roku województwo śląskie może zakończyć z wynikiem blisko 200 tysięcy zarejestrowanych BEV

Rozwój parku samochodów całkowicie elektrycznych (BEV)

W obliczu rosnącej liczby pojazdów elektrycznych oraz intensywnej rozbudowy infrastruktury ładowania, Śląsk staje się jednym z wiodących regionów w Polsce w dziedzinie zrównoważonego transportu. Już teraz samochody elektryczne zarejestrowane w województwie śląskim stanowią niemal 10 proc. krajowego parku BEV, a Katowice z 4,81 samochodami elektrycznymi na 1 tys. mieszkańców zajmują trzecią pozycję w skali kraju. Optymistyczne prognozy wskazują, że roczne wzrosty zarejestrowanych BEV w regionie pozostaną dwucyfrowe aż do 2035 r. – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.

Równolegle z rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych, dynamicznie rozwija się również infrastruktura ładowania. Na koniec 2023 r. na całym województwie funkcjonowało 748 ogólnodostępnych punktów ładowania (391 stacji), co stanowi aż 13 proc. polskiej sieci. Większość infrastruktury (80 proc.) zlokalizowanej w województwie śląskim działa w miastach liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców, a punkty w Katowicach, Częstochowie i Sosnowcu stanowią łącznie 66 proc. wszystkich punktów w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Prognozy z raportu wskazują ponadto, że do 2028 r. liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w regionie wzrośnie dziesięciokrotnie, do 7 843, a w 2035 r. ich liczba może wynieść nawet 14 835, zwiększając się prawie dwudziestokrotnie w stosunku do 2023 roku. Kluczowym elementem tej rozbudowy będą zarówno publiczne, jak i prywatne inwestycje oraz wsparcie legislacyjne.

Sieć punktów ładowania (AC + DC) w stacjach ogólnodostępnych

– Śląsk jest dla naszej firmy strategicznym regionem. Nie tylko rezyduje tutaj część naszych klientów, dużych odbiorców gazu i prądu, ale również na terenie tego województwa intensywnie rozwijamy naszą infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych pod marką Enefit Volt. Ponadto, region ten ma ogromny potencjał do rozbudowy zeroemisyjnego transportu. Prognozy zawarte w naszym raporcie, opracowanym wspólnie z PSNM, wskazują, że tylko w ciągu najbliższych czterech lat liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych w województwie wzrośnie do niemal 47 tys. Jako Enefit w Polsce już teraz proaktywnie wspieramy rozwój infrastruktury ładowania na Śląsku, oddając do użytku ogólnodostępne stacje w Zabrzu oraz wcześniej w Bielsku-Białej, dbając o komfort i wygodę kierowców elektryków – mówi Łukasz Musiałkiewicz, prezes Zarządu Enefit w Polsce, i dodaje: – Rozwój infrastruktury nie będzie jednak napędzany wyłącznie zwiększającą się liczbą samochodów elektrycznych na polskich drogach. Kluczowy czynnik stanowi również realizacja wymogów zawartych w unijnym rozporządzeniu AFIR. Warunkiem niezbędnym do wypełnienia tych celów będzie usprawnienie procedur przyłączeniowych i wsparcie inwestycji rozbudowy punktów ładowania oraz sieci przesyłowych przez administrację centralną, o co jako sektor od dłuższego czasu apelujemy.

Infrastruktura ładowania pod marką Enefit Volt jest już dostępna w Bielsku-Białej i Zabrzu, a w najbliższych miesiącach stacje pojawią się także w Gliwicach. W ramach sieci działającej w Estonii, Łotwie i Polsce łącznie funkcjonuje już 350 stacji, a kolejne 700 jest w fazie inwestycyjnej. W ciągu kolejnych czterech lat Enefit w Polsce planuje pozyskać lokalizacje dla 2500 stacji ładowania. Firma oferuje również inne usługi z zakresu produkcji energii z OZE, modernizacji oświetlenia, a także wsparcia w zwiększaniu efektywności energetycznej.

Pobierz całą wersję raportuWięcej o Enefit oraz Eesti Energia:

Enefit wszedł na polski rynek w 2016 roku, stając się profesjonalnym partnerem dla klientów biznesowych w zakresie zakupu energii i gazu, oferując różnorodne modele rozliczeniowe. Portfolio usług firmy obejmuje również szereg rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, w tym audyty energetyczne oraz modernizację oświetlenia. Pod marką Enefit Volt firma rozwija publiczną sieć stacji ładowania. W planach jest pozyskanie lokalizacji dla 2500 stacji ładowania do końca 2028 r. Enefit w Polsce współpracuje z ponad 2 500 firmami z różnych sektorów, w tym FMCG, handlu, przemysłu ciężkiego i lekkiego, logistyki, służby zdrowia oraz branży hotelarsko-gastronomicznej.

Enefit w Polsce jest częścią estońskiej państwowej spółki energetycznej Eesti Energia. Grupa ta jest liderem w produkcji energii wiatrowej w krajach bałtyckich oraz jednym z nielicznych producentów paliw płynnych w Europie. Ambicją Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i realizacji zielonej rewolucji, oferując im wygodne i zrównoważone rozwiązania energetyczne. W 2023 roku przychody Grupy wyniosły 1,9 miliarda euro.

Więcej informacji o Enefit w Polsce na: www.enefit.pl, LinkedIn, FacebookWięcej o PSNM:

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 250 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w nowej mobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. PSNM jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.