icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Wysoki wolumen produkcji pierwszych polskich farm fotowoltaicznych Enefit Green

Wysoki wolumen produkcji pierwszych polskich farm fotowoltaicznych Enefit Green

Elektrownie słoneczne zakupione w Polsce przez Enefit Green, spółkę zależną Grupy Eesti Energia, bardzo szybko udowodniły swoją wydajność. Tylko w lipcu spółka wytworzyła 64 GWh energii elektrycznej. Do osiągnięcia wolumenu znacząco przyczyniły się farmy wiatrowe w Estonii i na Litwie. Swój udział miały także nowo nabyte polskie elektrownie słoneczne.

Spółka Enefit Green, która w Grupie Eesti Energia odpowiada za produkcję energii ze źródeł odnawialnych, wytworzyła w lipcu 64 GWh energii elektrycznej. Znaczna większość wolumenu, bo aż 58 GWh, pochodzi z farmach wiatrowych w Estonii i na Litwie. Elektrownie słoneczne, w tym także niedawno nabyte farmy fotowoltaiczne zlokalizowane w Polsce, również wykazały bardzo dobre wyniki i przyczyniły się do wysokiej produkcji. Całkowity wolumen wytworzonej energii elektrycznej odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu ponad 21 tysięcy gospodarstw domowych, zakładając przeciętne zużycie.

Cieszę się, że polskie farmy fotowoltaiczne, które zakupiliśmy w czerwcu, tak szybko pokazały nam, jak potrafią być efektywne. Bardzo dobrze przedstawiają się nie tylko wyniki wytwarzania, ale i niezawodność instalacji. Także warunki słoneczne w regionie okazały się lepsze od prognozowanych – skomentował Aavo Kärmas, prezes Enefit Green.

Obecnie w Polsce działa 9 elektrowni słonecznych należących do spółki, których produkcja osiągnęła w lipcu wolumen 1 234 MWh. Jesienią zostanie oddanych do użytku kolejnych 11 farm fotowoltaicznych, które obecnie są jeszcze w budowie. Portfolio elektrowni słonecznych, będących własnością Enefit Green, obejmuje obiekty zlokalizowane w Estonii i Polsce. Ich łączna moc wytwórcza wynosi 26 MW.

Uważam, że energia słoneczna zostanie z nami na dobre. Spółka Enefit Green podejmuje działania w celu zwiększenia produkcji energii słonecznej i rozwoju tego sektora – powiedział Aavo Kärmas.

Sukcesy Enefit Green wspierają cele Grupy Eesti Energia, która chce wytwarzać 45% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych do 2023 r. Enefit Green odpowiada w Grupie za wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Zajmuje się produkcją energii elektrycznej z wiatru, wody i energii słonecznej. Do produkcji energii elektrycznej i cieplnej stosuje także biomasę, biogaz, zużyte opony oraz zmieszane odpady komunalne. Aktywa spółki znajdują się w Estonii, Polsce, na Łotwie i Litwie. Jest producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o najbardziej zróżnicowanym profilu produkcji wśród krajów bałtyckich.