icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Ponad połowa energii wyprodukowanej przez Eesti Energia w I kwartale 2020 r. pochodziła ze źródeł odnawialnych

Ponad połowa energii wyprodukowanej przez Eesti Energia w I kwartale 2020 r. pochodziła ze źródeł odnawialnych

Najniższa cena energii elektrycznej od dekady spowodowała spadek obrotów i zysku Eesti Energia w pierwszym kwartale. Jednocześnie nastąpiła zmiana w strukturze produkcji, ponieważ, po raz pierwszy wolumen energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych przewyższył wolumen energii z łupków bitumicznych.

W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku obroty Grupy spadły o 16% do 227 mln euro. EBITDA wyniosła 50 mln euro (spadek o 41%), a strata netto wyniosła 2 mln euro. W tym samym okresie ubiegłego roku zysk netto był równy 9,5 mln euro.

Jak powiedział Andri Avila, członek zarządu i dyrektor finansowy Eesti Energia, na wyniki finansowe miała wpływ nadzwyczajna sytuacja – spadek zużycia energii elektrycznej z powodu najcieplejszej zimy półwiecza połączony z niekorzystnym wpływem kryzysu związanego z koronawirusem na zużycie energii elektrycznej i ropy oraz najniższe ceny energii elektrycznej od otwarcia rynku. Dodatkowym czynnikiem były niskie ceny rynkowe energii elektrycznej na giełdzie Nord Pool spowodowane bardzo wysokim poziomem wód w krajach skandynawskich.

W pierwszych trzech miesiącach roku Eesti Energia sprzedała 2 TWh energii elektrycznej w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Szwecji i Finlandii, czyli dwa razy więcej niż wyniosła własna produkcja. Z powodu niskiej ceny rynkowej energii elektrycznej i wysokiej ceny uprawnień do emisji CO2, produkcja energii elektrycznej spadła w ciągu roku o 57% do 1 TWh.

Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych stanowiła połowę wyprodukowanej energii elektrycznej przez Grupę w I kwartale br. Wzrost o 14% w skali roku był spowodowany korzystnymi warunkami wiatrowymi i wysoką sprawnością elektrowni wiatrowych. Druga połowa wyprodukowanego wolumenu energii elektrycznej pochodziła z łupków bitumicznych, gazu łupkowego i odpadów.

W I kwartale emisja CO2 przez Eesti Energia spadła o 65% do poziomu 0,9 mln ton. W ciągu dwóch lat emisje dwutlenku węgla zmniejszyły się prawie czterokrotnie, co uczyniło z Estonii najszybciej ograniczające emisję dwutlenku węgla państwo w Europie.

Andri Avila podkreślił, że w nadchodzących kwartałach większość państw stanie w obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie miał bezpośredni wpływ na zużycie energii i ceny. – Sytuacja zmusza nas do dalszego zwiększania wydajności i poszukiwania oszczędności, aby przetrwać kryzys – powiedział Avila.