icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Ørsted i Enefit nawiązały partnerstwo w celu budowy wielkoskalowych morskich farm wiatrowych w krajach bałtyckich

Ørsted i Enefit nawiązały partnerstwo w celu budowy wielkoskalowych morskich farm wiatrowych w krajach bałtyckich

Ørsted, światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, oraz Enefit, wiodąca grupa energetyczna i największy operator farm wiatrowych w krajach bałtyckich, podpisały porozumienie o współpracy (MoU), określające wspólną wizję zdobycia pozycji wiodącego dewelopera morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich. Porozumienie określa również wspólną strategię realizacji pierwszej morskiej farmy wiatrowej w Zatoce Ryskiej na Morzu Bałtyckim do 2030 r.

We wrześniu 2020 r. rządy Łotwy i Estonii podpisały porozumienie w sprawie wspólnej morskiej farmy wiatrowej. Celem Ørsted i Enefit jest wybudowanie jej przed 2030 r., o ile ustanowione zostaną korzystne ramy regulacyjne dla farm morskich.

Morska energetyka wiatrowa oferuje odnawialną drogę dla krajów bałtyckich do dekarbonizacji i będzie w stanie dostarczyć wielkoskalową i zeroemisyjną energię elektryczną przed 2030 rokiem. Wieloletnie doświadczenie Ørsted w zakresie offshore, a także lokalny charakter oraz zaufanie, jakim klienci darzą Enefit sprawiają, że partnerstwo będzie obejmowało wsparcie rządów krajów bałtyckich w realizacji ich planów redukcji emisji dwutlenku węgla.

W ramach MoU, Ørsted i Enefit zamierzają utworzyć joint venture, aby wspólnie rozwijać potencjał morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich, w tym projektu Liivi w estońskiej części Zatoki Ryskiej.

Ponadto Ørsted złożył wniosek o użytkowanie obszaru na wodach łotewskich sąsiadującego z lokalizacją Liivi. Dzięki tym działaniom spółka zamierza zrealizować transgraniczne rozwiązanie hybrydowe, które połączy morskie farmy wiatrowe na Łotwie i w Estonii oraz umożliwi użytkowanie kabli przesyłowych farm wiatrowych jako połączenia międzysystemowego pomiędzy tymi dwoma krajami.

Rasmus Errboe, Head of Region Continental Europe w Ørsted, mówi – Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do współpracy ze spółką Enefit, która znacząco rozwinie potencjał morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich. Przy odpowiednich ramach regulacyjnych, morska energia wiatrowa może dostarczyć czystą energię na dużą skalę w Estonii i na Łotwie jeszcze przed 2030 rokiem. Sam zasięg morskich farm wiatrowych sprawia, że są one idealne dla transgranicznych rozwiązań hybrydowych, a nasze działania są spójne z wizją rządów Estonii i Łotwy dotyczącą rozwoju regionalnej produkcji energii odnawialnej. Obszar Morza Bałtyckiego staje się centrum rozwoju offshore, co znacząco wpłynie na proces dekarbonizacji zarówno regionu, jak i całej gospodarki europejskiej. Kraje bałtyckie mogą być w znacznym stopniu napędzane energią odnawialną pochodzącą z morskiej energetyki wiatrowej, a my, wspólnie z Enefit, liczymy na wykorzystanie tego potencjału.

Według Hando Suttera, prezesa zarządu Enefit, strategicznym celem Enefit jest zwiększenie produkcji energii odnawialnej. – Nasza firma specjalizująca się w energii odnawialnej - Enefit Green, jest liderem lądowej energetyki wiatrowej w regionie, a teraz zamierza objąć prowadzenie również na morzu. Od ponad 10 lat przygotowujemy morską farmę wiatrową w Zatoce Ryskiej, co umożliwiło nam dogłębne poznanie lokalnych warunków wiatrowych i sprawiło, że jesteśmy przygotowani na realizację naszych założeń. Wraz z wiodącym na świecie deweloperem morskich farm wiatrowych, firmą Ørsted, robimy teraz znaczący krok w kierunku realizacji naszej wizji dostarczania morskiej energii wiatrowej w krajach bałtyckich przed 2030 rokiem. Istotne jest, aby morska energetyka wiatrowa była prowadzona w sposób przyjazny dla środowiska i angażujący lokalne społeczności, tak aby mogły one czerpać z niej korzyści. Budowa morskich farm wiatrowych, takich jak projekt Liivi lub North Western Estonia (Hiiumaa), może stworzyć sprzyjające warunki dla powstania nowego przemysłu z wykwalifikowanymi specjalistami i miejscami pracy w branży energetycznej, transportowej i logistycznej. Podczas budowy morskiej farmy wiatrowej tej wielkości powstaną tysiące miejsc pracy, również w Estonii i na Łotwie. – komentuje Hando Sutter.

Morska energia wiatrowa wyznacza jasną, zieloną ścieżkę rozwoju, w momencie gdy Estonia i Łotwa odłączą się od sieci rosyjskiej, a Estonia będzie dążyć do wycofania łupków bitumicznych jako elementu swoich działań na rzecz dekarbonizacji. Morska energia wiatrowa jest najbardziej rentowną opcją dla wielkoskalowej energii odnawialnej, zapewniającą wysokie bezpieczeństwo dostaw dla obu krajów.

Więcej o Ørsted:

Wizją Ørsted jest świat, który w całości opiera się na zielonej energii. Ørsted rozwija, buduje i zarządza morskimi i lądowymi farmami wiatrowymi, farmami słonecznymi, magazynami energii oraz bioelektrowniami, a także dostarcza produkty energetyczne swoim klientom. Ørsted zajmuje pozycję najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie w indeksie Corporate Knights 2021 obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie i jest uznawany na liście CDP Climate Change A List jako globalny lider działań na rzecz klimatu. Ørsted, z siedzibą w Danii, zatrudnia 6 179 osób. Akcje Ørsted są notowane na Nasdaq Copenhagen (Orsted). W 2020 roku przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR). Więcej informacji na stronie orsted.com oraz na Facebooku, LinkedIn, Instagramie i Twitterze.

Więcej o Enefit i Eesti Energia

Ambicją Grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia 4 555 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2020 roku wyniosły 834 mln euro.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, Linkedin, Facebook