icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Grupa Eesti Energia z rekordowymi wynikami w I kw. 2022 r.

Przychody ze sprzedaży Eesti Energia wzrosły do 571,5 mln EUR w I kwartale 2022 r., co stanowi najlepszy wynik w historii Grupy. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przychody Grupy wzrosły o 274 mln EUR (+92%).

Skorygowany zysk EBITDA grupy wyniósł 127,3 mln EUR (+88,2%), a skorygowany zysk netto 77,2 mln EUR (+254,2%). Uwzględniając aktualizację przyszłej wartości rynkowej umów długoterminowych, EBITDA Eesti Energia w pierwszym kwartale wyniosła 213 mln EUR, a zysk netto 163 mln EUR.


I kw.
2022 r.
I kw.
2021 r.
Zmiana
Przychody ze sprzedaży mln EUR 571,5 297,3 +92,2%
EBITDA mln EUR 127,3
(213)*
67,6
(72,4)*
+88,2%
Inwestycje mln EUR 59,3 32,1 +84,6%
Zysk netto mln EUR 77,2
(163)*
21,8
(26,5)*
+254,2%

* w tym aktualizacja wartości rynkowej długoterminowych umów zakupu i sprzedaży energii elektrycznej

Największy wpływ na wyniki finansowe miały wyższe ceny energii elektrycznej na wszystkich rynkach, na których działa Grupa Eesti Energia. Ponadto pomimo cieplejszej zimy niż w 2021 r. i prawie 6% spadku zużycia energii elektrycznej, wolumen sprzedaży energii elektrycznej Grupy wzrósł o 13% r/r do 2,9 TWh. Sprzedaż w Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Polsce stanowiła łącznie 54% całkowitego wolumenu, natomiast w Estonii 46%.

Produkcja energii elektrycznej w I kwartale wyniosła 1,7 TWh (wzrost o 31% r/r), z czego produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,4 TWh. Sprzedaż paliw płynnych spadła o 7% r/r do 104 tys. ton, a produkcja o 15% do 106 tys. ton z powodu planowanych prac konserwacyjnych w zakładach.

Dalszy rozwój zielonej energii

Enefit Green, spółka zależna Eesti Energia, buduje obecnie cztery nowe farmy wiatrowe w Estonii, na Litwie i w Finlandii. Nowe farmy wiatrowe powstają we współpracy z klientami, których umowy zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Istnieje duże zapotrzebowanie na takie umowy sprzedaży energii elektrycznej, które gwarantują dostawę energii ze źródeł odnawialnych po stałej cenie.

Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2017 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii, a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.

Więcej o grupie Eesti Energia

Ambicją Grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia 4 555 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2021 roku wyniosły 1,31 mld EUR.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, LinkedIn, Facebook