icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

European Energy i Eesti Energia podpisują największy kontrakt PPA w krajach bałtyckich

European Energy i Eesti Energia podpisują największy kontrakt PPA w krajach bałtyckich

Estońska firma energetyczna Eesti Energia podpisała z duńskim dostawcą energii European Energy umowę na dostawę 3,8 TWh energii elektrycznej przez okres 10 lat począwszy od 2023 roku. Kontrakt zabezpiecza energię odnawialną odpowiadającą połowie rocznego zużycia energii w Estonii.

Eesti Energia jest wiodącym dostawcą energii odnawialnej w regionie działającym za pośrednictwem spółki zależnej - Enefit Green, a dzięki współpracy i długoterminowym umowom na zakup energii z innymi wytwórcami firma może dostarczać swoim klientom coraz większe ilości zielonej energii. W ubiegłym roku Eesti Energia wybudowała dla swoich klientów prawie 300 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 8 MW. Obecnie około 2500 odbiorców, będących niezależnymi producentami sprzedaje do Eesti Energia prąd wyprodukowany we własnych domach lub firmach.

– Naszą misją jest dążenie do wdrażania jeszcze bardziej inteligentnych rozwiązań dla klientów oraz czystszej produkcji energii. Nieustannie poszukujemy nowych sposobów na rozbudowę naszej oferty zielonej energii. Umowa PPA to kolejna ważna transakcja, która umożliwi naszym klientom w krajach bałtyckich szybsze wdrażanie ekologicznej transformacji oraz ustalenie kosztów energii elektrycznej na bardzo korzystnych warunkachmówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce i dodajeW tej chwili możliwe jest trwałe utrzymanie ceny do 2031 roku. Kurs giełdowy w ostatnich trzech miesiącach był bardzo wysoki i przewidujemy, że w najbliższych latach utrzyma się na podobnym poziomie lub wzrośnie. W porównaniu z obecną ceną giełdową, długoterminowy kontrakt na energię elektryczną pozwala firmie zaoszczędzić nawet do 30% na kosztach energii elektrycznej.

Umowy typu PPA pozwalają odbiorcy na długoterminowe ustalenie ceny energii elektrycznej na korzystnych warunkach, dostarczając kompletną wiedzę w zakresie jej źródła pochodzenia. Zainteresowanie takim rozwiązaniem przerosło oczekiwania Eesti Energia. W 2021 roku podpisano ponad sto umów z dużymi przedsiębiorstwami w całym regionie bałtyckim. Łączny wolumen energii sprzedanej przez Eesti Energia swoim klientom przekracza 2 TWh.

Energia będzie pochodzić z trzech farm wiatrowych, które European Energy buduje obecnie na Litwie. – Cieszymy się, że dzięki naszym farmom wiatrowym jeszcze więcej energii odnawialnej będzie mogło trafiać do krajów bałtyckich. Jest to jak dotąd największa umowa PPA podpisana w tym regionie i wierzymy, że rynek bałtycki jest pozytywnie nastawiony do zielonej transformacji swojego sektora energetycznegomówi Jonas Lau Forsberg Nihøj, dyrektor ds. handlu energią i PPA w European Energy.

European Energy jest producentem energii odnawialnej, który buduje i konstruuje farmy wiatrowe i słoneczne na całym świecie. Firma została założona w 2004 roku w Danii. Dziś jest obecna w ponad 11 krajach europejskich, a swoją działalność rozwija także w USA i Brazylii.

W sumie, w 2020 roku Eesti Energia wyprodukowała 1,5 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Stanowiło to 40% całkowitej produkcji energii elektrycznej tej grupy. Emisja CO2 spółki spadła od 2018 roku trzykrotnie. Strategicznym celem Eesti Energia jest oferowanie klientom wysokiej jakości usług z wykorzystaniem najnowszych dostępnych narzędzi cyfrowych oraz dotarcie do 1 miliona klientów w regionie Morza Bałtyckiego do 2024 roku.

Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2017 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii, a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.