icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enefit z pierwszą umową zakupu energii elektrycznej od wytwórcy OZE

Enefit z pierwszą umową zakupu energii elektrycznej od wytwórcy OZE

Enefit Polska, spółka zależna estońskiej Grupy Eesti Energia, podpisała kontrakt na zakup energii elektrycznej od elektrowni wiatrowej Gewind. Dodatkowo Enefit będzie realizować dostawę energii na potrzeby własne farmy. Jest to pierwsza umowa tego typu zawarta na polskim rynku przez Enefit, która jednocześnie zaznacza wkroczenie firmy na rodzimy rynek OZE z nowym zakresem usług.

– Poszerzenie obszaru naszej działalności w Polsce o sektor OZE wpisuje się w ogólną strategię Grupy Eesti Energia, która zakłada zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całym portfelu wytwórczym – mówi Maciej Kowalski, Dyrektor Zarządzający Enefit Polska – Polski rynek OZE jest dla nas interesujący w obszarze zakupu energii od wytwórców na podstawie umów indywidualnych, ale także inwestycji, w szczególności w źródła fotowoltaiczne – dodaje.

Umowa na zakup energii elektrycznej od farmy wiatrowej Gewind została zawarta na 12 miesięcy. Wytwórca będzie sprzedawać energię firmie Enefit w formule SPOT, czyli po zmiennej cenie rynku dnia następnego, ustalanej zgodnie z aktualnym kursem na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Formuła ta pozwala wytwórcy korzystać z okresowych wzrostów cen na giełdzie i maksymalizować zyski. Jest to popularne podejście do kontraktacji w krajach bałtyckich. Obecnie aż 40% klientów korporacyjnych Eesti Energia w Estonii kupuje energię elektryczną w formule SPOT.

Z początkiem 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o OZE, zgodnie z którymi cena regulowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przestanie obowiązywać. Oznacza to, że producenci energii ze źródeł odnawialnych będą mogli wybrać partnera handlowego, który kupi od nich energię elektryczną i dostarczy usługi bilansowania. Decyzja dotycząca wyboru partnera jest zatem kluczowa i może oznaczać zarówno optymalizację zysków, jak i krótszy czas zwrotu z inwestycji.

Enefit Polska z Grupy Eesti Energia – największego producenta energii w krajach bałtyckich – oferuje profesjonalną usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie na rynkach międzynarodowych. Rozliczenie odbywa się w trzech formułach, które zakładają zróżnicowany udział ceny gwarantowanej i giełdowej dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta (cena stała, cena SPOT lub formuła mieszana).

Eesti Energia rozwija działalność w sektorze energii odnawialnej

Na początku grudnia Eesti Energia ogłosiła, że wychodzi z działalnością w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych na rynki zagraniczne. Ta część biznesu będzie realizowana przez Enefit Green, spółkę z Grupy Eesti Energia. W ten sposób estoński koncern planuje zwiększyć swoją obecność na rynku OZE w regionie Morza Bałtyckiego. Strategiczny cel Grupy zakłada wytwarzanie 40% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2022 roku.