icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enefit: udany debiut w 2017 r. i ambitne plany na 2018 r.

Enefit Green zakończył budowę swojej pierwszej elektrowni słonecznej w nowej formule biznesowej

Enefit Polska, spółka zależna estońskiej Grupy Eesti Energia, zakończyła 2017 rok na polskim rynku z portfolio ponad 50 nowych klientów korporacyjnych. Koncesje na sprzedaż energii i gazu od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) firma otrzymała w połowie roku, stąd też wszystkie umowy sfinalizowano w jesiennym okresie kontraktacji. 2017 r. to również rozpoczęcie działalności Enefit na polskim rynku OZE. Na ten segment spółka planuje stawiać również w 2018 r.

– Ubiegły rok z punktu widzenia działalności Enefit był bardzo udany. Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, a do grona naszych klientów dołączyły spółki z wielu sektorów, m.in. takich jak przemysł ciężki czy firmy z branży handlu detalicznego – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit Polska. – Ostatnie miesiące to dla nas także rozpoczęcie działalności na polskim rynku OZE. W 2018 roku, poza sprzedażą energii i gazu, chcemy dotrzeć z naszą ofertą do małych i średnich wytwórców. To element naszej strategii na 2018 r. - dodaje.

Umowy objęły wszystkie produkty z oferty

Z końcem czerwca ubiegłego roku spółka Enefit otrzymała od URE koncesje na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi. Do końca grudnia 2017 r. wśród klientów Enefit znalazło się ponad 50 spółek z sektora przemysłu ciężkiego, przemysłu lekkiego, logistyki, handlu czy segmentu hotelarsko-gastronomicznego. Na przestrzeni 3 miesięcy Enefit podpisał umowy na obrót energii i gazu na łączny wolumen ok. 220 GWh. Klienci Enefit zdecydowali się na zakup energii lub gazu w różnych formułach, dostosowanych do ich potrzeb i modeli operacyjnych. Podpisano umowy na zakup energii zarówno w formule tradycyjnej, tj. po cenie stałej (FIX), jak również umowy na produkty klikane/transzowe, czyli pozwalające na wybór jaki procent całkowitego zużycia energii elektrycznej lub gazu przez firmę będzie opłacany po stałej cenie, a jaki po cenie rynkowej. Ponadto Enefit podpisał umowy na sprzedaż energii zielonej oraz kontrakty na świadczenie usług bilansowania dla innych przedsiębiorstw energetycznych, takich jak sprzedawcy, operatorzy małych systemów dystrybucyjnych czy wytwórcy.

Enefit w segmencie OZE i plany na 2018 r.

Naturalnym celem spółki na 2018 r. jest intensyfikacja sprzedaży we wszystkich segmentach obejmujących dotychczasową działalność. Z końcem 2017 r. Enefit poszerzył swoją ofertę o segment OZE i podpisał pierwszą umowę na zakup energii od farmy wiatrowej Gewind. Spółka planuje kontynuować działalność w tym segmencie, a w kolejnych miesiącach zapowiada również inwestycje, w szczególności w źródła fotowoltaiczne m.in. poprzez pilotażową sprzedaż instalacji PV dla potencjalnych wytwórców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Plany rozszerzenia działań Enefit w segmencie OZE wpisują się w strategię Grupy Eesti Energia, która zakłada zwiększenie do 40% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całym portfelu wytwórczym w perspektywie kolejnych trzech lat. Na początku grudnia Eesti Energia ogłosiła, że wychodzi z działalnością w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych na rynki zagraniczne. Ta część biznesu będzie realizowana przez Enefit Green. Spółka zależna planuje sukcesywnie rozwijać swoją działalność na rynku OZE w państwach regionu Morza Bałtyckiego, w których Eesti Energia funkcjonuje z powodzeniem już od ponad 10 lat, tj. na Litwie i Łotwie.