icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enefit przedłuża współpracę z Orange Polska

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, podpisała kolejną umowę na dostawę energii elektrycznej do Orange Polska. Do 2026 roku Enefit będzie agregował dostawy ok. 470 GWh energii rocznie. Umowa przewiduje, że w całym okresie umowy aż 1230 GWh zostanie dostarczone w ramach zawartych przez Orange kontraktów CPPA, w których Enefit będzie pełnić rolę integratora odpowiedzialnego za dostawy i bilansowanie.

Nowa umowa oznacza kontynuację trwającej od 2020 r. współpracy Enefit z Orange Polska. Kontrakt zapewni liderowi polskiego rynku telekomunikacyjnego 470 GWh energii rocznie, która trafi do ponad 17 tysięcy punktów odbioru Orange w całym kraju. Średnio w każdym roku ponad 80% tej energii elektrycznej, bo aż 410 GWh, będzie zapewniona w ramach umów CPPA (Corporate Power Purchase Agreement), które gwarantują odbiorcy zarówno stałą cenę, jak i pochodzenie energii. Część zakontraktowanej energii elektrycznej dla Orange będzie pochodzić bezpośrednio ze źródeł odnawialnych, a reszta zostanie pozyskana z rynku.

- Nawiązanie współpracy z Orange Polska było dla nas, jak i dla całej grupy Eesti Energia, dużym sukcesem. Teraz z radością możemy ogłosić, że po trzech latach współpracy podpisaliśmy z naszym partnerem kolejną trzyletnią umowę na dostawę energii. Strategią Enefit jest wspieranie firm w wdrażaniu zielonych, proekologicznych rozwiązań energetycznych i cieszymy się, że kolejny raz będziemy mogli w tym obszarze współpracować z Orange Polska – mówi Maciej Kowalski, prezes Zarządu Enefit w Polsce i podkreśla: To nasza kolejna duża umowa transzowa na polskim rynku, która zapewni operatorowi dostawy 410 GWh energii rocznie do kilkunastu tysięcy rozproszonych punktów odbioru.

Wśród przedsiębiorców rośnie zainteresowanie zieloną energią zapewnianą w ramach umów CPPA. Rozwiązanie to nie tylko chroni przed dużymi wahaniami cen energii i jest atrakcyjne finansowo, ale również pozytywnie wpływa na redukcję śladu węglowego przedsiębiorstw. Zielona transformacja i dążenie do neutralności klimatycznej są celem coraz większej liczby firm w Polsce, którym Enefit oferuje szereg rozwiązań wspierających je w tym obszarze. Potwierdza to współpraca z Orange Polska, którego ambicją jest osiągnięcia neutralności klimatycznej (neutralności węglowej netto) do 2040 roku.

Przedłużenie umowy umożliwi elastyczne zarządzanie miksem energetycznym wykorzystywanym przez operatora w trakcie jej trwania. Współpraca z Orange Polska przewiduje bowiem, że Enefit będzie pełnić rolę integratora, umożliwiającego firmie zawieranie umów CPPA z kolejnymi wytwórcami energii z OZE. Jako spółka obrotu, Enefit posiada odpowiednie kompetencje, by zapewnić wszystkie niezbędne umiejętności i doświadczenie, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania takiego rozwiązania.

Orange Polska od lat aktywnie działa na rzecz zabezpieczenia swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Obecnie ponad 70% energii zużywanej w toku działalności spółki pochodzi z instalacji wiatrowych. Przechodzenie na odnawialne źródła energii, obok ciągłego optymalizowania jej zużycia, to istotny krok Orange Polska na drodze do ograniczenia emisji. Operator planuje do 2025 r. zmniejszyć emisje własne o 65% względem roku 2015, a docelowo – osiągnąć neutralność klimatyczną w 2040 r., o dekadę wcześniej niż zakładają cele wyznaczone przez Unię Europejską.Więcej o grupie Eesti Energia

Ambicją grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia ok. 5 400 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2022 roku wyniosły 2,2 mld EUR.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, LinkedIn, Facebook