icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enefit podsumowuje kolejny udany rok na polskim rynku i planuje nowe inwestycje

Enefit podsumowuje kolejny udany rok na polskim rynku i planuje nowe inwestycje

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych producentów energii w krajach bałtyckich, podsumowuje kolejny rok zakończony sukcesem. W 2021 r. firma zakontraktowała łącznie 2,1 TWh, z czego ponad połowę stanowi sprzedaż energii elektrycznej. Po pięciu latach obecności na polskim rynku Enefit stale rośnie i poszerza zakres swoich usług. W drugiej połowie roku planowane jest wdrożenie kolejnego rozwiązania, jakim będzie nowa usługa związana z ładowaniem samochodów elektrycznych.

W ubiegłym roku Enefit sprzedał w Polsce ponad 1,2 TWh energii elektrycznej i 920 GWh gazu. Spółka kieruje swoją ofertę zarówno do dużych klientów, którzy rocznie zużywają ponad 20 GWh energii, jak i mniejszych, ze zużyciem poniżej tego progu. Obecnie, firma współpracuje z 1316 klientami biznesowymi, dostarczając energię dla podmiotów z takich sektorów jak: FMCG, handel, przemysł ciężki i lekki, logistyka, służba zdrowia i segment hotelarsko-gastronomiczny.

Klienci Enefit decydowali się głównie na formę kontraktacji tradycyjnej po stałej cenie energii, czyli „FIX”. Wyjątek stanowili jednak odbiorcy przemysłowi. Duże przedsiębiorstwa wybierały model klikany „KLIK”, czyli zakup energii w transzach, po cenie ustalanej na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej.

Ubiegły rok pod względem obrotu energią był wyjątkowy, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Sprzedaliśmy nieco mniej energii niż w roku 2020, jednak nasz udział w rynku gazu był wyższy. Przewidujemy, że ten rok powinien być stabilniejszy pod względem zakupu energii niż poprzednimówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce i dodajeJesteśmy obecni w Polsce już pięć lat. W tym czasie poszerzyliśmy działalność i ugruntowaliśmy naszą pozycję na rynku, jednak nie zwalniamy tempa. Nadal rozwijamy usługi efektywności energetycznej, a także pracujemy nad ofertą odnawialnej energii dla odbiorców biznesowych w formacie Corporate PPA (Corporate Power Purchase Agreement).

W 2020 r. Enefit podpisał umowę z Orange Polska, która nadała spółce rolę integratora umożliwiającego klientowi podpisywanie w tym czasie Corporate PPA z wytwórcami energii z OZE. Firma zamierza jednak nadal rozpowszechniać tę formę kontraktacji, która jest najbardziej atrakcyjna dla dużych przedsiębiorstw.

Efektywność energetyczna oraz działalność w segmencie OZE

W Polsce Enefit oferuje również usługi zwiększające efektywność energetyczną, które pozwalają na redukcję kosztów stałych w firmach. Są to m.in. rozwiązania inteligentnych instalacji oświetleniowych dla budynków, audyt efektywności energetycznej oraz sprzedaż fotowoltaiki.

Grupa Eesti Energia posiada również spółkę Enefit Green, która pozyskuje energię ze źródeł odnawialnych. Obecnie w Polsce działa 19 elektrowni słonecznych o mocy nieco ponad 18 MW. Spółka poszerza swoją obecność w kraju i planuje kolejne projekty, które aktualnie są już na etapie budowy bądź końcowych decyzji inwestycyjnych. Ich łączna moc to ponad 50 MW.

Inwestycje spółki w rozwiązania zielonej energii są częścią strategii całej Grupy. Eesti Energia przyjęła zobowiązanie, że do 2024 r. wytwarzać będzie 43% energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych.