icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enefit Green z rekordowo wysoką produkcją energii elektrycznej w 2019 r.

Enefit Green z rekordowo wysoką produkcją energii elektrycznej w 2019 r.

Enefit Green, spółka należąca do Grupy Eesti Energia, wyprodukowała rekordowy wolumen 1,2 TWh energii elektrycznej w 2019 roku, czyli dwa i pół razy więcej niż rok wcześniej. Taka ilość energii pokrywa roczne zapotrzebowanie ok. 400 tys. gospodarstw domowych, przy założeniu przeciętnego zużycia. Enefit Green odpowiada za ponad jedną piątą łącznej produkcji energii elektrycznej całej Grupy Eesti Energia.

Około 85% energii elektrycznej wytworzonej w ubiegłym roku przez Enefit Green pochodziło z farm wiatrowych w Estonii i na Litwie, których roczna produkcja przekroczyła 1 TWh. Kluczowymi czynnikami, które umożliwiły zwiększenie produkcji energii były poprawa niezawodności farm wiatrowych i korzystne warunki meteorologiczne.

Cieszymy się z osiągnięcia tak wspaniałego wyniku. Tym bardziej, że dołożyliśmy starań, aby zapewnić niezawodność naszych farm wiatrowych i ciężko pracujemy, aby ją utrzymaćskomentował Aavo Kärmas, prezes Enefit Green. Powiększamy portfolio naszych farm wiatrowych o nowe obiekty. W najbliższej przyszłości głównym motorem wzrostu dla Enefit Green będzie oczywiście energia wiatrowa. Prowadzimy rozwojowe projekty w tym obszarze, między innymi w Estonii, na Litwie i w Finlandiidodał Kärmas.

W nadchodzących latach największy potencjał rozwoju energetyki wiatrowej Eesti Energia dostrzega głównie na Litwie. Obecnie w portfolio inwestycji rozwijanych przez Grupę na litewskim rynku znajdują się trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 350 MW.

Obecnie Enefit Green i Eesti Energia budują w Estonii cztery farmy wiatrowe: dwie morskie farmy wiatrowe w północno-zachodniej Estonii i Zatoce Ryskiej, farmę wiatrową składającą się z maksymalnie 30 turbin wiatrowych w Risti w prowincji Läänemaa oraz park składający się z maksymalnie 10 turbin wiatrowych w gminie Saarde w prowincji Parnawa. Ponadto, Eesti Energia chce kontynuować budowę elektrowni wiatrowej Tootsi, jeśli uda się jej pozyskać grunt pod budowę w drodze aukcji.

W 2019 roku Enefit Green zrealizował także ważną inwestycję w Polsce. W połowie ubiegłego roku Spółka nabyła 20 farm słonecznych. W efekcie łączna moc elektrowni słonecznych Enefit Green wzrosła do 26 MW. Do końca roku farmy słoneczne Enefit Green w Estonii i Polsce wytworzyły 8,6 GWh energii elektrycznej, co wystarcza na pokrycie rocznego zapotrzebowania około 3 tys. gospodarstw domowych, przy założeniu przeciętnego zużycia. Plany Enefit Green na 2020 roku zakładają dalsze zwiększanie mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych.

Oprócz farm wiatrowych i elektrowni słonecznych, udział w osiągnięciu rekordowo wysokiego wyniku produkcji 1,2 TWh energii miały również należące do Enefit Green elektrownie Iru, Paide, Valka i Brocen, elektrownia wodna Keila-Joa i inwestycja na wyspie Ruhnu, które łącznie wytworzyły 174 GWh energii elektrycznej. W elektrowniach Iru, Paide i Valka w 2019 roku wytworzono 447 GWh energii cieplnej, czyli o 45% mniej niż w 2018 roku. Spadek produkcji wynikał ze znacznie wyższych temperatur w porównaniu z ubiegłym rokiem.

2020 rok będzie ekscytujący, ponieważ mamy w planach dalszy rozwój portfolio produkcyjnego Enefit Green. Skupimy się również na usprawnianiu funkcjonowania naszych obecnych obiektów. Chcemy zwiększyć wydajność wszystkich jednostek produkcyjnych, zwiększyć produkcję, zapobiegać przestojom i lepiej reagować na awariepowiedział Kärmas, komentując plany Spółki.

Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez Enefit Green odgrywa kluczową rolę w realizacji celu Eesti Energia, jakim jest wytwarzanie 45% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych do 2023 roku.

Enefit Green to należąca do Grupy Eesti Energia spółka wytwarzająca energię ze źródeł odnawialnych. Posiada 20 farm wiatrowych w Estonii i na Litwie, cztery elektrociepłownie w Iru, Paide, Valka i Brocen, elektrownię wodną w Keila-Joa, 36 elektrowni słonecznych w Estonii i Polsce oraz fabrykę pelletu na Łotwie. Jest jednym z największych producentów energii odnawialnej w regionie.