icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enefit Green wyprodukował w lutym rekordowy wolumen energii wiatrowej

Enefit Green wyprodukował w lutym rekordowy wolumen energii wiatrowej

Elektrownie wiatrowe spółki Enefit Green, która w Grupie Eesti Energia odpowiada za wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, wyprodukowały w lutym br. rekordowy wolumen 124 GWh energii elektrycznej. To aż 10 razy więcej niż rok temu i 30% więcej niż w styczniu 2019 r.

W Estonii i na Litwie spółka Enefit Green posiada 20 farm wiatrowych wyposażonych w 165 wiatraków o łącznej mocy wytwórczej 398 MW. Wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w ubiegłym miesiącu odpowiada rocznemu zaopatrzeniu 40 tysięcy gospodarstw domowych o przeciętnym zużyciu.

- Poprzez przejęcie Nelja Energia w 2018 roku, Enefit Green zwiększył udział energii wiatrowej w swoim portfelu. Wyjątkowo wysoka produkcja w lutym jest rezultatem świetnych warunków wiatrowych, a także bardzo dobrej wydajności elektrowni – mówi Aavo Kärmas, dyrektor zarządzający Enefit Green.

Enefit Green jest spółką zależną Eesti Energia. Działa w obszarze energetyki odnawialnej i znacząco przyczynia się do realizacji celu Grupy, którym jest zwiększenie do 2022 roku udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych w miksie energetycznym do 40%. Enefit Green wytwarza energię elektryczną z wiatru, wody i energii słonecznej. Do produkcji energii elektrycznej i cieplnej stosuje także biomasę oraz zmieszane odpady komunalne. W lutym 2019 r. produkcja energii elektrycznej przez spółkę wyniosła 139 GWh. Dzięki przejęciu Nelja Energia w listopadzie 2018 roku do portfela produkcyjnego Enefit Green trafiły farmy wiatrowe, a także fabryka pelletu na Łotwie. Po przejęciach, produkcja energii elektrycznej Enefit Green wzrosła prawie trzykrotnie, przekraczając 1 TWh rocznie.

Grupa Eesti Energia stawia na sukcesywny rozwój działań z zakresu OZE także na polskim rynku, za pośrednictwem spółki Enefit. Jednym z kierunków rozwoju Enefit w Polsce na obecny rok jest działalność na rynku tzw. umów Corporate PPA, które można rozpatrywać jako alternatywny dla systemów wsparcia sposób finansowania projektów OZE. Firma planuje także poszerzać swoją ofertę w zakresie OZE. Enefit oferuje również usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku spółka zakontraktowała łącznie 454 GWh. Umowy podpisano z farmami wiatrowymi, biogazowniami i farmami fotowoltaicznymi, o łącznej mocy wytwórczej 136 MW.