icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enefit Green uzyskał zgodę urzędu ds. konkurencji na zakup Nelja Energia

Enefit podsumowuje dobry rok i prezentuje nowe kierunki rozwoju

Enefit Green, spółka z Grupy Eesti Energia, otrzymał zgodę estońskiego urzędu ds. konkurencji na sfinalizowanie przejęcia Nelja Energia, producenta energii odnawialnej w krajach bałtyckich. Akwizycja jest zgodna ze strategicznym celem Eesti Energia, zakładającym zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

- Naszym celem na 2022 r. jest wytwarzanie 40% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych. To wielokrotny wzrost w porównaniu do obecnych poziomów, a więc bardzo ambitne zadanie. Wszystkie kraje regionu Morza Bałtyckiego zwiększają udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, można spodziewać się wielu rozwiązań prawnych, a my mamy duże szanse na udział w rozwoju nowych projektów – powiedział Hando Sutter, Prezes Zarządu Eesti Energia.

- Dzięki aktywom, kompetencjom i portfelowi projektów Nelja Energia, będziemy producentem energii ze źródeł odnawialnych o silnej pozycji. Nasz rozwój nie ogranicza się do tej jednej transakcji. Zamierzamy dalej inwestować w produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Biorąc pod uwagę projekty w naszym portfelu, mamy naprawdę duży potencjał wzrostu w krajach bałtyckich i innych krajach nadbałtyckich, w których działa Eesti Energia – powiedział Aavo Kärmas, Prezes Enefit Green.

Udziałowcy Enefit Green i Nelja Energia podpisali umowę na zakup i sprzedaż akcji Nelja Energia w maju 2018 r. Wartość transakcji wyniosła 289 mln euro, a Enefit Green przejmie również zadłużenie Nelja Energia w wysokości 204 mln euro. 77% akcji Nelja Energia należało do Vardar Eurus, spółki, w której większościowy udział ma rząd Norwegii. 23% akcji Nelja Energia należało do inwestorów z Estonii.

Łotewski urząd ds. konkurencji zatwierdził transakcję w lipcu br., natomiast jego litewski odpowiednik wyraził zgodę w sierpniu. Transakcję sfinalizowano w listopadzie, po zatwierdzeniu przez estoński urząd ds. konkurencji.

Enefit Green jest spółką zależną Eesti Energia, która odpowiada za wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Produkuje energię elektryczną i cieplną z wiatru, wody, biomasy, energii słonecznej i zmieszanych odpadów komunalnych. Poza farmami wiatrowymi, wraz z przejęciem Nelja Energia do portfela produkcyjnego Enefit Green trafi fabryka pelletu na Łotwie oraz mniejszościowe udziały w elektrociepłowniach biogazowych oraz zakładach naprawczych turbin wiatrowych, zlokalizowanych w Estonii. Po sfinalizowaniu transakcji całkowita moc farm wiatrowych spółki w krajach bałtyckich wyniesie 398 MW. Firma może również wytwarzać 25 MW energii elektrycznej i 85 MWt energii cieplnej w elektrociepłowniach korzystających ze źródeł odnawialnych. Po przejęciu Nelja Energia produkcja energii elektrycznej przez Enefit Green wzrośnie prawie trzykrotnie, przekraczając poziom 1 TWh.