icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej

Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej

W III kwartale 2020 r. Eesti Energia zwiększyła produkcję energii elektrycznej, w tym energii ze źródeł odnawialnych. Grupa zanotowała także wzrost pod względem sprzedaży paliw płynnych oraz osiągnęła lepsze wyniki finansowe w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Jednocześnie spadek przychodów i dodatkowe koszty związane z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa, doprowadziły do powstania strat w ujęciu kwartalnym.

Przy obrotach w wysokości 191,1 mln euro, Eesti Energia wypracowała 44,4 mln euro zysku EBITDA i 8 mln euro straty netto. Obroty spadły o 10 mln euro (-5%), zysk EBITDA wzrósł o 2,3 mln euro (+5%), a strata netto spadła o 1,5 mln euro (+16%) w ciągu roku.

Andri Avila, Dyrektor Finansowy Grupy i Członek Zarządu, podkreślił, że trzeci kwartał każdego roku jest najtrudniejszym okresem w branży energetycznej, a z pewnością takim się okazał w obecnych okolicznościach. - Zużycie energii jest obecnie niższe z powodu pandemii koronawirusa, podczas gdy podaż pozostaje wysoka ze względu na ilość energii produkowanej przez elektrownie wodne w krajach skandynawskich. Spowodowało to dochodzący nawet do 30% spadek cen energii elektrycznej na rynkach, na których operuje Grupa Eesti Energia. W przypadku średniej ceny rynkowej paliw płynnych obniżka była jeszcze większa – skomentował Avila.

Pandemia miała również bezpośredni wpływ na wolumen energii elektrycznej w sieci i sprzedaż detaliczną. Pod koniec sierpnia Eesti Energia musiała także zamknąć swoją kopalnię w Estonii na około dziesięć dni, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Wprowadzenie środków ostrożności i bezpieczeństwa również wiązało się z dodatkowymi z kosztami. W efekcie zysk EBITDA zmniejszył się o około 6 mln euro.

- Ze względu na droższe uprawnienia do emisji CO2 zakupione w III kwartale konieczne było także przeszacowanie przeznaczonej na ten cel rocznej rezerwy, co wiązało się z dodatkowym kosztem w wysokości 5 mln euro w trzecim kwartale i wpłynęło negatywnie na wyniki finansowe w analizowanym okresie – dodał Andri Avila.

Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych i spadek emisji CO2

Eesti Energia wyprodukowała 1076 GWh energii elektrycznej w ciągu kwartału (więcej niż w dwóch poprzednich kwartałach) przy wzroście w ujęciu rocznym o 15%. Jednocześnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosła o 38% rok do roku do 315 GWh. Duży udział we wzroście miała wyższa produkcja energii odnawialnej w elektrociepłowniach w Narvie.

Średni kwartalny udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych w całkowitej produkcji wyniósł 45%. Ograniczenie bezpośredniego spalania łupków bitumicznych i stały wzrost udziału energii odnawialnej zmniejszyły w tym roku emisję dwutlenku węgla przez Eesti Energia o 45% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku i o 70% w porównaniu z 2018 rokiem.

Zmiany w strukturze Grupy Eesti Energia

W III kwartale w Grupie Eesti Energia zapadła także decyzja o kontynuacji restrukturyzacji wytwarzania wielkoskalowego energii w celu poprawy konkurencyjności. W wyniku podjętych działań, w 2021 roku kopalnie i elektrownie, działające dotychczas jako odrębne podmioty, połączą się w jedną spółkę – Enefit Power.

Kolejna ważna zmiana dotyczyła spółki Elektrilevi, operatora sieci przesyłowej Grupy, która od przyszłego roku będzie oferować wyłącznie regulowane przez państwo usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. W wyniku tej decyzji, w przyszłym roku swoją działalność rozpocznie Enefit Connect, spółka świadcząca usługi sieciowe, która będzie zarządzać sieciami elektroenergetycznymi i znaczną częścią estońskiej sieci oświetlenia ulicznego. Dodatkowo Enefit Connect ma także budować sieć internetową, rozwijać sieć ładowania samochodów elektrycznych oraz oferować nowe rozwiązania energetyczne oparte na najnowszych technologiach.

Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2017 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii, a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.