icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia zainwestowała w zieloną energię ponad 100 mln euro

Skorygowany zysk netto Eesti Energia, estońskiej państwowej grupy energetycznej, wyniósł w III kwartale 27,4 mln euro. Dynamiczny wzrost i wysoka rentowność pozwoliły Grupie na ponad dwukrotne zwiększenie inwestycji w stosunku do ubiegłego roku aż do 124 mln euro. Najwięcej środków przeznaczono na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Jednocześnie ponad 60% przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej firmy pochodziło z rynków zagranicznych, na których Grupa prowadzi działalność.

– W porównaniu z ubiegłym rokiem aż pięciokrotnie zwiększyliśmy nasze inwestycje w energię odnawialną, a także staliśmy się drugą co do wielkości firmą energetyczną na Łotwie i Litwie – komentuje Andri Avila, członek zarządu i dyrektor finansowy Eesti Energia i dodaje: – Nowe inwestycje OZE zapewniające przystępną cenowo energię dla przedsiębiorców to jedno z remediów na kryzys energetyczny. Dlatego też w III kwartale skupiliśmy się głównie na inwestycjach w budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych poprzez naszą spółkę Enefit Green.

W III kwartale 2022 r. Grupa zainwestowała 52 mln euro w energię odnawialną, natomiast w ciągu dziewięciu miesięcy, w nowe farmy wiatrowe i parki słoneczne zainwestowano łącznie 105,2 mln euro, czyli ponad pięć razy więcej niż w ubiegłym roku. Największe inwestycje grupa poczyniła poprzez giełdową spółkę Enefit Green w farmy wiatrowe: Tolpanvaara w Finlandii (5,6 mln euro), Šilale i Akmene na Litwie (19,2 mln i 8,7 mln euro) i Purtse w Estonii (3,4 mln euro). Ponadto zainwestowano w rozwój farm fotowoltaicznych w Purtse (2,7 mln euro) i w Zambrowie, w Polsce (2,9 mln euro).

– Obiekty te będą produkować co roku ponad 700 GWh energii elektrycznej, pokrywając roczne zapotrzebowanie ponad 200 tys. gospodarstw domowych – dodaje Andri Avila.

Całkowita sprzedaż detaliczna energii elektrycznej Eesti Energia wzrosła w III kwartale do 2,3 TWh (+14%). Ponad połowa energii elektrycznej (61%) została sprzedana poza Estonią: w Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Polsce. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej najbardziej wzrosła na Łotwie (+38%).

Przychody ze sprzedaży grupy Eesti Energia w III kwartale były ponad dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosły 657,1 mln euro. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku Grupa wypracowała ponad 1,62 mld euro przychodów ze sprzedaży.

Skorygowana EBITDA wyniosła w III kwartale 93,8 mln EUR, czyli prawie trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk netto za dziewięć miesięcy wyniósł 111,9 mln euro, podczas gdy rok wcześniej strata netto wyniosła 12,3 mln euro.

W latach 2022-2026 Eesti Energia planuje zainwestować blisko 2,5 mld euro, z czego większość w budowę nowych farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych na wszystkich rynkach, na których Grupa prowadzi działalność.

Enefit drugą co do wielkości firmą energetyczną na Łotwie i Litwie

Nowe inwestycje firmy są również rezultatem powiększającego się grona klientów Eesti Energia. Od początku roku liczba klientów spółki wzrosła o 59% na Łotwie, 44% w Polsce i 29% w Finlandii. Natomiast na Litwie grono odbiorców usług Enefit wzrosło prawie czterokrotnie i wynosi już 100 tys. Łączna liczba klientów Grupy wzrosła w ciągu roku o ponad jedną piątą.

Dzięki temu Enefit, stanowiący część Grupy Eesti Energia, stał się drugim co do wielkości uczestnikiem rynku zarówno na Łotwie, jak i na Litwie. Na Łotwie udział firmy w rynku wynosi ponad jedną czwartą, a na Litwie prawie jedną piątą.

Blisko tysiąc nowych pracowników do końca roku

Dynamiczny rozwój Grupy potwierdza rosnąca liczba pracowników, która w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. wzrosła o ponad 700 osób. – Najwięcej zatrudniliśmy w Estonii, ale również nasz zagraniczny zespół zwiększył się o ponad 100 osób. Dzięki temu w Eesti Energia pracuje dziś ponad 5 100 pracowników, natomiast do końca roku będzie to aż 5 300 osób, czyli prawie tysiąc więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym – wyjaśnił Andri Avila.


Wyniki Eesti Energia w III kwartale br.

Q3 2021 Q3 2022
Przychody ze sprzedaży mln EUR 290,8 657,1
EBITDA* mln EUR 33,6 93,8
Zysk netto* mln EUR -15,4 27,4
Inwestycje mln EUR 60,1 124,0
w tym inwestycje w rozwój energii odnawialnej mln EUR 7,9 52,0

*Normalizacja wyników, która nie obejmuje aktualizacji wyceny instrumentów pochodnych


Wyniki Eesti Energia w okresie I – III kwartał 2022

Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2022
Przychody ze sprzedaży mln EUR 829,2 1 621,6
EBITDA* mln EUR 133,4 299,9
Zysk netto* mln EUR -12,3 111,9
Inwestycje mln EUR 146,5 281,1
w tym inwestycje w rozwój energii odnawialnej mln EUR 19,6 105,2

*Normalizacja wyników, która nie obejmuje aktualizacji wyceny instrumentów pochodnych

Więcej o grupie Eesti Energia

Ambicją Grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia ok. 5 100 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2021 roku wyniosły 1,31 mld EUR.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, LinkedIn, Facebook