icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia w III kwartale 2023 r.: Więcej energii z OZE i wzrost sprzedaży na polskim rynku

Eesti Energia, estońska państwowa grupa energetyczna, której częścią jest obecna w Polsce spółka Enefit, w trzecim kwartale br. odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 408 mln euro. Wolumen sprzedaży energii nad Wisłą w raportowanym okresie wzrósł o 42% r/r i stanowił 25% całkowitych przychodów Grupy. Szczególną popularnością w Polsce cieszą się estońskie rozwiązania w zakresie energii odnawialnej.

Całkowite przychody Eesti Energia ze sprzedaży w trzecim kwartale wyniosły 408 mln euro, z czego aż 66% zostało wygenerowane poza Estonią. Znormalizowany zysk netto Grupy w tym okresie wyniósł 39 mln euro, czyli o 55% więcej niż w roku ubiegłym. Pomimo spadku dochodów ze sprzedaży, spółki działające pod marką Enefit zwiększają swoje udziały na rynku polskim, litewskim i łotewskim.

Nasze rozwiązania w zakresie energii odnawialnej stały się szczególnie popularne w Polsce, gdzie wolumen sprzedaży w trzecim kwartale wzrósł o 42% r/r. Zwiększył się także udział Polski w obrotach, odpowiadając w trzecim kwartale za prawie jedną czwartą całkowitych przychodów całej naszej Grupy. Na Łotwie liczba naszych klientów przekroczyła 100 tys., co czyni Enefit drugim co do wielkości uczestnikiem tamtejszego rynku. Taką samą pozycję zajmujemy także na Litwie - mówi Marlen Tamm, dyrektor finansowa Eesti Energia.

Zaufanie klientów i dobre wyniki finansowe pozwalają Eesti Energia na kolejne inwestycje w produkcję energii odnawialnej – ich wartość wzrosła w trzecim kwartale o 61% w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosła 200 mln euro. Większość tych środków została przeznaczona na farmy wiatrowe, należące do Enefit Green, jednej ze spółek zależnych Eesti Energia.

Większość energii elektrycznej wyprodukowano ze źródeł odnawialnych

Ogólna produkcja energii elektrycznej w Grupie spadła w trzecim kwartale o 62% r/r, do 569 GWh, co jednocześnie umożliwiło wzrost do 52% udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji. Stanowi to skokowy wzrost w stosunku do tego porównywalnego okresu w 2022 r., kiedy to udział energii z OZE w całkowitej produkcji wyniósł tylko 20%.

Znormalizowana EBITDA, czyli zysk operacyjny Eesti Energia przed amortyzacją, za trzeci kwartał wyniosła 104 mln euro, czyli o 13% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wyniki Eesti Energia w III kwartale br.

Q3 2022 Q3 2023
Przychody ze sprzedaży (mln euro) 657,1 408,7
EBITDA* (mln euro) 91,5 103,6
Zysk netto* (mln euro) 25,1 38,9
Inwestycje (mln euro) 124,4 199,9
w tym inwestycje w rozwój energii odnawialnej (mln euro) 51,7 82,1

*Normalizacja wyników, która nie obejmuje aktualizacji wyceny instrumentów pochodnychWięcej o grupie Eesti Energia

Ambicją grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia ok. 5 400 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2022 roku wyniosły 2,2 mld EUR.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, LinkedIn, Facebook