icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia w II kwartale 2023 r.: Rekordowy wzrost zysku netto i kolejne inwestycje w źródła odnawialne

Znormalizowany zysk netto Eesti Energia w II kwartale 2023 r. wyniósł 50,6 milionów euro, co stanowi wzrost o 52% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przychody Grupy wyniosły 416,1 milionów euro, a największy wzrost ze sprzedaży odnotowano na polskim rynku. Inwestycje, skupione na zwiększeniu produkcji taniej i zielonej energii elektrycznej, wzrosły niemal dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, osiągając 180,6 milionów euro.

Przez kilka ostatnich kwartałów nasze inwestycje głównie skupiały się na zwiększeniu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w naszym portfolio firmowym - wyjaśnia Marlen Tamm, dyrektor finansowa Eesti Energia. – Tylko taka strategia zapewni nam możliwość dostarczania naszym klientom energii elektrycznej, która jest nie tylko korzystna cenowo, ale także przyjazna dla środowiska. Drugi kwartał tego roku charakteryzował się niskimi cenami energii, co bezpośrednio wiązało się z intensywnym wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W związku z tym, w trakcie drugiego kwartału, poprzez naszą spółkę Enefit Green, zainwestowaliśmy aż 74 mln euro (+86% w porównaniu z rokiem poprzednim) w rozwój tego typu źródeł.

W celu stabilizacji rosnącej produkcji energii odnawialnej, Eesti Energia ogłosiła przetarg na uruchomienie pilotażowego projektu magazynu energii, pierwszego w portfolio Grupy. – Magazyn o odpowiedniej pojemności może zapewnić dostępność taniej energii elektrycznej, a także wspierać niezawodność i efektywność systemu energetycznego - tłumaczy Marlen Tamm. Planowane urządzenie magazynujące będzie mogło przechować energię wyprodukowaną przez prawie 2,5 tysiąca krajowych farm słonecznych w ciągu dwóch godzin i wykorzystać ją w droższych godzinach wieczornych.

Źródła odnawialne odpowiadały za blisko 50% produkcji energii

Z powodu niskich cen na rynku, produkcja energii elektrycznej przez Eesti Energia w II kwartale zmniejszyła się o 50% do poziomu 706 GWh. W wyniku tego spadku udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnej produkcji wzrósł do 46%. Tym samym udział energii odnawialnej w produkcji przez I półrocze tego roku wyniósł 43%, co oznacza wzrost o prawie 20 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody ze sprzedaży Eesti Energia w II kwartale utrzymały się na poziomie porównywalnym do tego samego okresu w ubiegłym roku i wyniosły 416,1 miliona euro. Ponad połowa z tych przychodów (63%) pochodzi spoza Estonii, obejmując rynki takie jak Finlandia, Łotwa, Litwa i Polska. Szczególnie widoczny wzrost przychodów ze sprzedaży zanotowano w Polsce (+44%).

Skorygowana EBITDA w II kwartale br. wyniosła 115,7 miliona euro, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Skorygowany zysk netto Grupy w II kwartale br. osiągnął 50,6 miliona euro, co stanowi wzrost o 52% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wyniki Eesti Energia w II kwartale br.

Q2 2022 Q2 2023
Przychody ze sprzedaży (mln euro) 416,6 416,1
EBITDA* (mln euro) 79,8 115,7
Zysk netto* (mln euro) 33,3 50,6
Inwestycje (mln euro) 97,7 180,6
w tym inwestycje w rozwój energii odnawialnej (mln euro) 39,9 74,0

*Normalizacja wyników, która nie obejmuje aktualizacji wyceny instrumentów pochodnychWięcej o grupie Eesti Energia

Ambicją grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia ok. 5 400 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2022 roku wyniosły 2,2 mld EUR.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, LinkedIn, Facebook