icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia w I kw. 2018 r. wypracowała zysk netto w wysokości 41 mln euro

Eesti Energia w I kw. 2018 r. wypracowała zysk netto w wysokości 41 mln euro

Estoński koncern energetyczny Eesti Energia, do którego należy działający w Polsce Enefit, w I kwartale 2018 r. wypracował zysk netto na poziomie 41 mln euro. Przychody ze sprzedaży wyniosły 229 mln euro (+6,2% r/r), a ich wzrost wynikał m.in. z wyższych cen rynkowych energii elektrycznej i ropy bitumicznej oraz rosnącego wolumenu sprzedaży.

W I kwartale 2018 r. Eesti Energia wyprodukowała 2,7 TWh energii elektrycznej i 104,5 tys. ton ropy bitumicznej. Tylko w marcu estoński koncern wyprodukował ponad 42 tys. ton ropy, osiągając tym samym miesięczny rekord produkcji. Nakłady inwestycyjne Eesti Energia wyniosły 36 mln euro w I kw kwartale 2018 r., czyli o 37% więcej niż w ubiegłym roku.

Wzrost cen energii, ropy i cen uprawnień do emisji CO2

– Pierwsze trzy miesiące br. charakteryzowały się wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej i ropy, a także wzrostem ceny uprawnień do emisji CO2. Średnia cena rynkowa energii elektrycznej w I kwartale w Estonii wyniosła aż 41,9 euro/MWh, osiągając poziom z 2014 r. Z kolei cena rynkowa oleju opałowego, który jest najbardziej podobnym paliwem płynnym dla ropy łupkowej i sprzedawanym na rynku światowym na szeroką skalę, wzrosła o 6% r/r. – skomentował Andri Avila, dyrektor finansowy Eesti Energia.

Konkurencyjność Eesti Energia w I kwartale 2018 r. utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie, mimo widocznego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Elektrownie i zakłady produkcyjne Eesti Energia funkcjonowały na pełnych obrotach i tylko w marcu zużyły ponad 1,7 mln ton łupków bitumicznych. Ostatni raz poziom wykorzystania łupków był tak wysoki w 2010 r.

Estonia nadal eksporterem energii elektrycznej

Estonia nadal pozostaje eksporterem energii elektrycznej – w I kwartale 2018 r. wyprodukowano tam 3 TWh energii elektrycznej, czyli o 0,6 TWh ponad poziom konsumpcji. Udział Eesti Energia w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Estonii wyniósł aż 93%. Nadwyżkę wyeksportowano do sąsiednich krajów. Poza Estonią, także Łotwa była w stanie pokryć swoją konsumpcję z produkcji krajowej. Wśród krajów z widocznym deficytem znalazły się m.in. Litwa, Polska i Finlandia.

Enefit w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego

Działalność Enefit w Polsce opiera się przede wszystkim na sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego na terenie całego kraju, za pośrednictwem kanału partnerskiego (oferta skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw) oraz własnego zespołu handlowego (oferta dla dużych firm). Ponadto działalność Enefit obejmuje również sektor energii odnawialnej, w tym m.in. sprzedaż instalacji fotowoltaicznej skierowaną do MŚP czy zakup energii od wytwórców źródeł odnawialnych. W IV kwartale roku Enefit podpisał również kontrakt na zakup energii elektrycznej od elektrowni wiatrowej, wkraczając tym samym na polski rynek OZE z nowym zakresem usług. W kwietniu spółka uruchomiła pilotażową sprzedaż instalacji fotowoltaicznej skierowaną do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Na Łotwie Enefit jest obecny od 2006 r., a w ubiegłym roku stał się także drugim co do wielkości dostawcą gazu ziemnego. Enefit prowadzi także sprzedaż energii i gazu na Litwie. W I kwartale 2018 r. udziały rynkowe Eesti Energia w tych dwóch krajach wyniosły odpowiednio 14,4% i 6,5%. W ostatnich miesiącach spółka rozpoczęła także sprzedaż detaliczną w Finlandii i Szwecji.

I kw. 2017 I kw. 2018 Zmiana
Przychody (mln euro) 215,3 228,6 +6,2%
EBITDA (mln euro) 86,5 76,8 -11,2%
Zysk netto (mln euro) 40,5 48,3 -16,1%
Sprzedaż energii elektrycznej (TWh) 2,7 2,6 -1,9%
Sprzedaż ropy łupkowej (tony) 77 000 83 800 +8,8%

Więcej: Raport