icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia stoi na czele rewolucji energetycznej w Estonii

Eesti Energia stoi na czele rewolucji energetycznej w Estonii

Eesti Energia wyprodukowała łącznie 10 TWh energii w krajach bałtyckich i Polsce w 2020 roku, z czego 38% stanowiła energia elektryczna, 11% energia cieplna, a 51% paliwa płynne.

Jak podkreślił Hando Sutter, prezes zarządu Eesti Energia,biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wyniki produkcji widzimy, że rewolucja energetyczna to nie coś, o czym się jedynie mówi. Eesti Energia faktycznie stoi na jej czele. Po raz pierwszy wyprodukowaliśmy więcej ropy niż energii elektrycznej z łupków bitumicznych i znacznie zwiększyliśmy naszą produkcję energii odnawialnej. To kierunek, w którym nadal będziemy podążać.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniosła 1,5 TWh, czyli 40% z 3,8 TWh energii elektrycznej wyprodukowanej w 2020 roku. Największy udział (1,1 TWh) miały farmy wiatrowe zlokalizowane w Estonii i na Litwie.

Produkcja paliw płynnych przez Eesti Energia osiągnęła rekordowo wysoki poziom, tj. 5,1 TWh (452 tys. ton), spełniając jednocześnie założenie wykorzystania łupków bitumicznych w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska.

Zmniejszenie węglochłonności produkcji energii spowodowało, że w ciągu roku Eesti Energia wyemitowała o 35% CO2 mniej (3,8 mln ton względem 5,9 mln ton). W skali ostatnich trzech lat ślad węglowy Grupy zmniejszył się ponad trzykrotnie.

Duży wpływ na produkcję i sprzedaż miał spadek zapotrzebowania na energię w związku z pogodą oraz pandemią koronawirusa. – Mieliśmy do czynienia z czymś pozornie niemożliwym, czyli ujemnymi cenami na rynku ropy naftowej. Po raz pierwszy w Estonii przez kilka godzin to sprzedawca płacił za zużycie energii elektrycznej. Na rynkach energii obserwowano więcej niepewności i zmienności cen w porównaniu z poprzednimi latami skomentował Hando Sutter.

Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2017 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii, a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.