icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia stawia na cyfryzację

Enefit rusza z pilotażową sprzedażą PV

Zmniejszenie strat energii w sieciach elektroenergetycznych o 31% i obniżenie ryzyka awarii sieci o 50% – to tylko dwa z wielu powodów przemawiających za ukierunkowaniem strategii biznesowej firm energetycznych na rozwiązania cyfrowe. Przykład Estonii, gdzie udało się stworzyć w pełni cyfrową i transparentną sieć elektroenergetyczną bardzo dobrze ilustruje korzyści, jakie innowacyjne rozwiązania przynoszą wszystkim uczestnikom ekosystemu energetycznego.

Proces cyfryzacji, który Grupa Eesti Energia przeprowadza w ramach programu „e-Energy” ma na celu optymalizację modelu biznesowego i przyniesienie wymiernych korzyści dla użytkowników końcowych. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii aż 94% klientów Grupy jest obsługiwana za pośrednictwem kanałów cyfrowych, takich jak aplikacja mobilna czy e-usługi dostępne z poziomu komputera. Ponadto 90% kontraktów energetycznych jest podpisywanych lub przedłużanych cyfrowo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej. Podobnie w przypadku faktur – tylko 10% rozliczeń jest w dalszym ciągu dokonywanych sposobem tradycyjnym.

Oprócz korzyści dla środowiska wynikających z ograniczenia zużycia papieru, digitalizacja i nowe technologie to też znaczne udogodnienie dla klientów, którzy zyskują bieżący dostęp do informacji na temat zużycia energii. Z doświadczenia Estończyków wynika, że już samo udostępnienie danych dotyczących zużycia energii, przyczynia się do tego, że klienci efektywniej nią zarządzają, co przekłada się na oszczędności finansowe. Możliwość monitorowania i analizy zużycia energii pozwala też przedsiębiorcom na dopasowanie modelu własnej działalności do cen oferowanych przez firmy energetyczne.

Inwestycja Estończyków w cyfrowe rozwiązania, takie jak inteligentne liczniki i kompleksowa baza danych (data hub), przyniosła zyski zarówno operatorom systemu dystrybucyjnego, jak i sprzedawcom energii. Cyfryzacja branży energetycznej w tym kraju przełożyła się na 62% wzrost zadowolenia klientów, ograniczenie o połowę awarii sieci i aż 4 razy szybszą detekcję błędów. Poziom strat energii w sieciach elektroenergetycznych spadł natomiast z 5,9% do 4,1%. Obecnie niemal wszystkie (98%) kontrakty typu fix price są w Estonii odnawiane automatycznie, a dzięki m.in. wymienionym optymalizacjom udało się obniżyć o 75% koszty związane zatrudnieniem personelu zajmującego się bieżącą obsługą klientów.

Płynny kontakt z klientami i ograniczenie biurokracji to niewątpliwie bardzo sprzyjające środowisko dla przedsiębiorców. Jak powiedział Hando Sutter, CEO Eesti Energia – Branża energetyczna może wiele zyskać na udostępnieniu konsumentom wglądu do pełnego zestawu danych dotyczących zużycia energii. Świadomi i dobrze poinformowani konsumenci mają szansę stać się siłą napędową zmian w energetyce, co dobrze widać na przykładzie dekarbonizacji. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wiąże się ze zwiększeniem kosztów wytwarzania energii, jednak sposobem na zbilansowanie rachunku jest właśnie między innymi dostarczenie konsumentom technologii dającej im wgląd w dane dotyczące zużycia energii i umożliwiającej jej bardziej świadome wykorzystanie.