icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia rozwinie działalność w sektorze energii odnawialnej na rynkach zagranicznych, w tym także w Polsce

Eesti Energia rozwinie działalność w sektorze energii odnawialnej na rynkach zagranicznych, w tym także w Polsce

Eesti Energia, największy wytwórca energii elektrycznej w krajach bałtyckich, wychodzi z działalnością na rynki zagraniczne w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ta część biznesu będzie realizowana przez Enefit Green, spółkę z Grupy Eesti Energia. W ten sposób estoński koncern planuje zwiększyć swoją obecność na rynku OZE w regionie Morza Bałtyckiego.

W Polsce spółka zależna Eesti Energia, Enefit, podpisała w ostatnim kwartale pierwsze umowy na dostawy energii i gazu dla lokalnych przedsiębiorstw, a w najbliższym czasie planuje również poszerzyć swoją ofertę o nowe usługi oparte o OZE.

– Enefit Green jest jedną z największych firm w regionie Morza Bałtyckiego działającą w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Portfolio naszych usług jest obecnie najbardziej zróżnicowane na rynku i obejmuje produkcję energii ze źródeł wiatrowych, wodnych, słonecznych i biomasy. W produkcji energii wykorzystujemy także odpady komunalne, dzięki czemu w znacznym stopniu przyczyniliśmy się do zmniejszenia liczby odpadów komunalnych na estońskich składowiskach – powiedział Aavo Kärmas, dyrektor zarządzający w Enefit Green.

Enefit Green planuje sukcesywnie rozwijać swoją działalność na rynku OZE w państwach regionu Morza Bałtyckiego, w których Eesti Energia funkcjonuje już z powodzeniem od ponad 10 lat, tj. na Litwie i Łotwie. Strategiczny cel Grupy zakłada wytwarzanie 40% energii elektrycznej z odnawialnych i alternatywnych źródeł do 2022 r.

Enefit Green rozważa także rozpoczęcie działalności w Polsce. Plany te mają związek m.in. z zapowiedzią Ministerstwa Energii, które do 2020 r. chce zwiększyć moc elektrowni słonecznych w Polsce do 1-2 GW. W ten sposób resort chce podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju, w szczególności w miesiącach letnich. Moce solarne mają być wspierane w systemie aukcyjnym OZE i właśnie takie rozwiązania znajdują się w obszarze zainteresowania Enefit Green.

Od czerwca br. w Polsce z powodzeniem funkcjonuje także Enefit Polska, spółka zależna od Eesti Energia. We wrześniu Enefit podpisał pierwsze umowy na dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego. W ciągu najbliższych tygodni spółka planuje także poszerzyć swoją ofertę o nowe usługi oparte o OZE.

– W przypadku OZE interesują nas dwa obszary: pierwszy dotyczy handlu, a dokładniej zakupu energii od wytwórców źródeł odnawialnych na bazie umów indywidualnych i oferowanie im dostępu do rynku hurtowego. Drugi element to inwestycja w wytwarzanie energii w segmencie OZE. W szczególności zwracamy tutaj naszą uwagę na źródła fotowoltaiczne – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska.