icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia podsumowuje 2017 r. z zyskiem netto w wysokości 101 mln euro

Eesti Energia podsumowuje 2017 r. z zyskiem netto w wysokości 101 mln euro

W 2017 r. Eesti Energia wypracowała 101 mln euro zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 754,9 mln euro (wzrost o 1,6% r/r). Eesti Energia zwiększyła wielkość sprzedaży wszystkich kluczowych produktów, przy czym na wzrost przychodów w największym stopniu wpłynęło znaczące zwiększenie wolumenu sprzedaży ropy łupkowej oraz podwyższona cena na rynku ropy.

Eesti Energia poza Estonią jest obecna za pośrednictwem spółki zależnej Enefit w Polsce, na Litwie, Łotwie, a także w Szwecji i Finlandii. Całkowity udział Grupy w bałtyckim rynku detalicznym energii elektrycznej w 2017 roku wyniósł 26%.

– Produkcja Grupy Eesti Energia w 2017 r. wyniosła 9,7 TWh, osiągając tym samym najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich czterech lat. Na wyniki finansowe Eesti Energia znaczny wpływ miała m.in. wyższa cena na rynku ropy, dzięki czemu mogliśmy zwiększyć produkcję ropy łupkowej o 24% w porównaniu do 2016 r. – powiedział Andri Avila, dyrektor finansowy Eesti Energia.

Eesti Energia wyprodukowała w 2017 r. rekordowy wolumen 395 000 ton ropy łupkowej. Zakład produkcji ropy łupkowej Enefit280 osiągnął już swoją planowaną zdolność produkcyjną i w ciągu ostatniego roku wyprodukował o 45% więcej ropy łupkowej, niż rok wcześniej. Eesti Energia planuje w tym roku jeszcze bardziej zwiększyć produkcję w tym obiekcie.

Całkowita produkcja energii elektrycznej w Estonii w 2017 r. wyniosła 11,1 TWh, czyli o 2,8 TWh więcej, niż poziom zużycia. Estonia wyeksportowała prawie jedną czwartą energii elektrycznej przez rynek Nord Pool. Według danych Eurostatu, Estonia jest najbardziej niezależnym energetycznie krajem w Unii Europejskiej. Dla porównania, konsumpcja energii elektrycznej w Polsce w 2017 r. wyniosła 168,4 TWh, przy produkcji na poziomie 152,1 TWh.

Enefit w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego

W Polsce Enefit, spółka zależna Eesti Energia, rozpoczęła działalność w czerwcu i zamknęła 2017 r. z portfolio ponad 50 nowych klientów korporacyjnych. W IV kwartale roku Enefit podpisał również kontrakt na zakup energii elektrycznej od elektrowni wiatrowej, wkraczając tym samym na polski rynek OZE z nowym zakresem usług.

Na Łotwie Enefit jest obecny od 2006 r., a w ubiegłym roku stał się także drugim co do wielkości dostawcą gazu ziemnego. Od ponad 11 lat Enefit prowadzi również sprzedaż energii na Litwie. W ostatnich miesiącach spółka rozpoczęła także sprzedaż gazu na litewskim rynku. W 2017 r. udziały rynkowe Eesti Energia w tych dwóch krajach wyniosły odpowiednio 13,9% i 6,1%. Pod koniec roku Eesti Energia założyła również spółki zależne w Finlandii i Szwecji, gdzie w pierwszej połowie 2018 r. planuje rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej.

2016 2017
Przychody (mln euro) 742 754 +11,8%
EBITDA (mln euro) 327 264 -19,3%
Zysk netto (mln euro) 171 100,8 -41,1%
Sprzedaż energii elektrycznej (TWh) 9,0 9,4 +4,6%
Sprzedaż ropy łupkowej (tony) 302 000 370 000 +22,6%

Więcej: Raport