icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Eesti Energia: Przychody z działalności operacyjnej po raz pierwszy przekroczyły miliard euro

Eesti Energia: Przychody z działalności operacyjnej po raz pierwszy przekroczyły miliard euro

W 2019 r. przychody z działalności operacyjnej Eesti Energia wyniosły ponad miliard euro przy zysku EBITDA w wysokości 259,8 mln euro i zysku netto na poziomie 23,2 mln euro.

Łączne przychody spółki wzrosły o 120,9 mln euro do 1,02 mld euro (+13%), natomiast przychody ze sprzedaży wzrosły o 81,2 mln euro do 956,4 mln euro (+9%). Zysk EBITDA spadł o 23,4 mln euro do 259,8 mln euro (-8%), a zysk netto spadł o 83 mln euro do 23,2 mln euro (-78%).

Pod względem przychodów z działalności operacyjnej osiągnęliśmy najlepszy wynik w historii firmy, co świadczy o tym, że zmierzamy we właściwym kierunku, skupiając się na rozwoju w obszarach energii odnawialnej, paliw płynnych i usług zorientowanych na klienta. Nasza rentowność spadła w wyniku głębokiej restrukturyzacji w obszarze produkcji energii na dużą skalę. Musieliśmy zareagować na zmiany zachodzące na rynku, aby umocnić swoją pozycję w dłuższej perspektywie – skomentował Andri Avila, członek zarządu Eesti Energia i dyrektor finansowy.

Avila zwrócił uwagę, że drugim najważniejszym czynnikiem, który miał wpływ na zysk netto, był gwałtowny wzrost kosztów amortyzacji (głównie elektrowni Auvere), które zwiększyły się o ponad 33 mln euro w skali roku.

Eesti Energia wytworzyła około 1,28 TWh odnawialnej energii elektrycznej w 2019 r., z czego 0,7 TWh energii to wynik produkcji farm wiatrowych zlokalizowanych w Estonii i na Litwie.

Cieszymy się, że nasze intensywne działania, ukierunkowane na rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przynoszą efekty. W ciągu zaledwie kilku lat nasza spółka Enefit Green stała się najbardziej dochodowym podmiotem Grupy – dodał Avila.

W 2019 r., w związku ze znacznym spadkiem w produkcji energii elektrycznej z ropy łupkowej, wolumen energii wytworzonej w ramach Grupy wyniósł 5,5 TWh (-39%). Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych w całkowitej produkcji wzrósł natomiast w ciągu roku z 13% do 36%. Eesti Energia wyznaczyła sobie strategiczny cel wytwarzania 45% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych do 2023 r.

Eesti Energia obniżyła też o 48% emisję dwutlenku węgla, do poziomu 5,9 mln ton w ciągu roku. W efekcie emisja CO2 w Estonii zmniejszyła się o około jedną czwartą w 2019 r., a Estonia stała się najszybciej redukującym emisje państwem w Unii Europejskiej.