icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Bezwonne i niskoemisyjne spalanie odpadów, czyli jak to robią w Estonii

Bezwonne i niskoemisyjne spalanie odpadów, czyli jak to robią w Estoniii

W 2013 roku, w pobliżu Tallina, estoński koncern energetyczny Eesti Energia uruchomił elektrociepłownię Iru, która rocznie przetwarza do 250 tys. ton zmieszanych odpadów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii i specjalnego systemu filtrów, spalanie śmieci pozwala na odzysk ok. 85% energii i zniwelowanie przykrych zapachów. Od momentu uruchomienia elektrociepłowni składowanie śmieci w Estonii spadło wielokrotnie i nastąpiła diametralna zmiana systemu zarządzania odpadami. Jakie rozwiązania możemy zaimplementować na polskim rynku gospodarki odpadami, by zarządzanie nimi niosło za sobą maksymalne zyski, a przy tym minimalne koszty?

Tylko w 2016 r. w Polsce wyprodukowano 139 961 tys. ton śmieci, z czego 11 654 tys. ton to odpady komunalne . Jak pozbyć się tak ogromnej ilości resztek? Jednym z rozwiązań w ramach właściwego zarządzania gospodarką odpadami jest ich spalanie z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej.

Spalanie nie jest wolne od kontrowersji, co potwierdzają ostatnie incydenty na terenie naszego kraju. Gdy płoną składowiska odpadów, do atmosfery mogą dostawać się bardzo szkodliwe substancje, takie jak np. chlorowodór czy cyjanowodór. Rzecz ma się jednak zupełnie inaczej w przypadku spalania przeprowadzonego w kontrolowanych warunkach i z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Energia ze śmieci, czyli jak to robią Estończycy

Obecnie w Estonii 53% odpadów trafia do spalarni w celu produkcji energii, a 31% jest poddawana recyclingowi bądź procesom kompostowania. Dla porównania – w Polsce funkcjonuje obecnie 6 spalarni, do których trafia 19% odpadów

Przykładem spalania przeprowadzanego w odpowiednich warunkach są działania elektrociepłowni Iru należącej do Enefit Green z Grupy Eesti Energia. Obiekt ten funkcjonuje od 2013 r. i przyjmuje średnio 80 ciężarówek śmieci dziennie. Rocznie elektrociepłownia Iru może przetwarzać do 250 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, z czego produkuje 134 GWh energii elektrycznej oraz 310 GWh energii cieplnej rocznie. Łączna produkcja jest odpowiednikiem rocznego zaopatrzenia 50 tys. gospodarstw domowych o średnim zużyciu. Głównym paliwem elektrociepłowni są odpady pozostałe po procesie recyclingu, co wskazuje na przyjęcie odpowiedniej hierarchii zarządzania odpadami. Takich śmieci w Estonii jest 300 tys. ton nadwyżki rocznie. Dzięki istnieniu Iru do 250 tys. ton z nich może być utylizowana do wytwarzania energii, co pozwala rok do roku oszczędzić około 70 mln m3 gazu ziemnego.

Proces spalania odpadów pod lupą

Odpady, których nie udało się ponownie wykorzystać lub przetworzyć, zsypywane są do specjalnej komory znajdującej się w szczelnej hali – zarówno w niej, jak i w komorze panuje podciśnienie zapobiegające wydostawaniu się pyłów i zapachów na zewnątrz. Następnie odpady są mieszane w celu uzyskania jednorodnego kalorycznie paliwa i przenoszone za pomocą dźwigu do leja zasypowego komory spalania. Piece wyposażone w paleniska z ruchomymi rusztami o zmiennym pochyleniu są przystosowane do spalania różnych rodzajów paliw, co zapewnia wydajność i bezpieczeństwo spalania odpadów zmieszanych. W oparciu o najlepszą dostępną technikę, w jaką wyposażona jest elektrociepłownia Iru, możliwe jest odzyskanie ok. 85% energii z dostarczonych śmieci (wartość opałowa odpadów jest zbliżona do wartości energetycznej łupków bitumicznych czy rozdrobnionego drewna). Z pozostałości procesu spalania usuwane są większe stałe elementy, takie jak metal, a popiół denny wykorzystywany jest do uszczelniania wysypisk śmieci, co przyczynia się do oszczędności cennych zasobów naturalnych, w tym wypadku piasku. Oczyszczanie gazów odlotowych jest podzielone na kilka etapów, takich jak np. neutralizowanie dioksyn i metali ciężkich za pomocą filtrów z węglem aktywnym czy usuwanie pyłów i cząstek stałych z wykorzystaniem filtrów workowych. Całkowita emisja zanieczyszczeń z elektrociepłowni porównywalna jest do emisji około 20 prywatnych domów ogrzewanych drewnem. Elektrownia Iru posiada aktualny wpis do rejestru EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), co oznacza, że jej działalność jest zgodna z wymogami europejskiego systemu ekozarządzania i audytu.